Den nya regeringens EU-ministerutskott konstituerade sig och fastställde Finlands ståndpunkter inför kommande rådsmöten

Statsrådets kommunikationsavdelning 10.6.2019 13.33 | Publicerad på svenska 11.6.2019 kl. 15.16
Pressmeddelande 299/2019

Statsminister Antti Rinnes regering samlades för första gången till EU-ministerutskottets möte måndagen den 10 juni. EU-ministerutskottet behandlade budgetinstrumentet för euroområdet och utvecklingen av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM).

Budgetinstrumentet för euroområdet och utvecklingen av ESM kommer också att diskuteras i Eurogruppen torsdagen den 13 juni. Eurogruppen bereder midsommarens eurotoppmöte. EU-ministerutskottet bekräftade Finlands tidigare fastställda ståndpunkt om att budgetinstrumentet ska ingå i EU:s budgetram och användas för att stödja euroområdets konvergens och konkurrenskraft. Centrala frågor med tanke på utvecklingen av ESM är beslutsförfarandena (nödförfarandena) i säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt medlemsstaternas eventuella skuldsaneringsförfaranden.

EU-ministerutskottet diskuterade också teman för Ekofinrådets möte fredagen den 14 juni. Rådet ska diskutera EU:s långsiktiga klimatstrategi. Därtill ska rådet diskutera hur fullbordandet av bankunionen och genomförandet av handlingsplanen för hantering av nödlidande lån har framskridit. Rådet får också en lägesrapport i fråga om skatten på finansiella transaktioner. Dessutom kommer rådet eventuellt att anta beslut och rekommendationer för Spanien, Rumänien och Ungern när det gäller genomförandet av stabilitets- och tillväxtpakten.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande rådsmöten:

  • Rådet (sysselsättning, socialpolitik och hälso- och sjukvård) den 13–14 juni
  • Informellt möte mellan ministrarna med ansvar för stadsutveckling den 13–14 juni

Ministrarna med ansvar för sysselsättning och socialpolitik diskuterar frågor av horisontell natur med anknytning till de landsspecifika rekommendationerna under den europeiska planeringsterminen. Rådet för hälso- och sjukvård ska anta slutsatser om bekämpning av antimikrobiell resistens. Ministrarna med ansvar för stadsutveckling diskuterar erfarenheterna av och möjligheterna till fortsatt utveckling av EU-agendan för städer, som infördes år 2016 genom beslut av de ansvariga ministrarna.

EU-ministerutskottets sammansättning i Rinnes regering

Ytterligare information: Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319, Dimitri Qvintus, specialmedarbetare, tfn 050 477 7362, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli