Sannings- och försoningsprocessen för döva och teckenspråkiga

En arbetsgrupp som förbereder en sannings- och försoningsprocess för döva och teckenspråkiga inledde sitt arbete i december 2022. Arbetsgruppen ska i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering bereda inledandet av en statlig försoningsprocess i fråga om kränkningar av dövas rättigheter i Finlands historia.

Som grund för arbetet publicerades det i december 2021 en utredning som lyfte fram de oförrätter och andra erfarenheter som gemenskapen av döva och teckenspråkiga personer upplevt i Finland från 1900-talet till nutid. Samtidigt bedömdes förutsättningarna för att inleda en sannings- och försoningsprocess för genomgång av oförrätterna.

Arbetsgruppen ska

  1. bereda en modell för och planera en statlig sannings- och försoningsprocess
  2. utreda behovet av och modellen för genomförande av eventuellt psykosocialt stöd som behövs under sannings- och försoningsprocessen
  3. lägga fram förslag om inrättande av en kommission eller ett samarbetsorgan.


Ordförandens blogg: Med sikte på ett historiskt sannings- och försoningsarbete

I sin blogg berättar statssekreterare Vesa Vuorenkoski, som är ordförande för den arbetsgrupp som förbereder sannings- och försoningsprocessen för döva och teckenspråkiga, om hur arbetet framskrider.