Solidiums bolag

Solidium är ett av finska staten helägt aktiebolag vars uppgift är att stärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt viktiga företag och på lång sikt öka det ekonomiska värdet av innehaven.

Solidiums placeringsverksamhet baserar sig på ekonomiska analyser. Grunden och den centrala målsättningen för Solidiums placeringsstrategi är att ta väl hand om den nuvarande portföljen och öka dess värde. I Solidiums aktieportfölj ingår 12 börsnoterade bolag. Solidium är minoritetsägare i alla dessa bolag.

Solidiums placeringar