Rådgivartjänster i anslutning till statens bolagsinnehav

Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli eller ett annat ministerium kan vid behov anlita utomstående rådgivare i ekonomiska och juridiska frågor. Genom ministeriernas gemensamma rådgivarregister säkerställs det att alla tjänsteleverantörer har lika möjligheter att erbjuda sina tjänster. Registret förs av avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli.

Rådgivare ska sända sina kontaktuppgifter, ett handelsregisterutdrag, en beskrivning av de tjänster som de erbjuder och sina referenser till statsrådets registratorskontor:

Rådgivarregistret / avdelningen för ägarstyrning
Diarienummer VN/12304/2019
PB 23
00023 Statsrådet
kirjaamo(at)vnk.fi

Rådgivarregister

Ytterligare information

Ilpo Nuutinen, regeringsråd 
statsrådets kansli, Omistajaohjausosasto 0295160145