Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvoston kanslia framsida

Bolagen

Statens bolagsinnehav är indelade enligt följande tre grunder för ägandet: finansiellt intresse, strategiskt intresse eller skötsel av en specialuppgift.

Statens bolagsinnehav enligt intressen och specialuppgifter

 

Majoritets- och minoritetsägda bolag

Med bolag med statlig majoritet avses bolag där den statliga ägaren har majoriteten av rösterna.

Minoritetsägda bolag är de bolag där statens innehav av aktiestocken och den rösträtt som innehavet medför är mindre än 50 procent.

Ägarandelar och riksdagsfullmakter

Solidium

Solidium Oy är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten. Bolaget har till uppgift att stärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och på lång sikt öka det ekonomiska värdet av innehavet. I Solidiums aktieportfölj ingår tolv börsnoterade bolag i vilka bolaget är minoritetsägare.

Solidium

 

Vid utgången av 2021. För börsbolagens del marknadsvärdet, för de olistade bolagens del ägarstyrningens uppskattning av värdet.

Nyckeltal 2021

  • Portföljens värde 47 mrd € 
  • Omsättning 220,5 mrd €
  • Investeringar 6,7 mrd €
  • Rörelsevinst 11,7 mrd €
  • Skatteavtryck 9,8 mrd €
  • Antal anställda 307 000

Ändringar i statens bolagsinnehav och inkomster

Ändringar i statens bolagsinnehav kan innebära utvidgning av bolagens ägarunderlag eller utökning av statens innehavsandelar. Statens inkomster från bolagsinnehavet består i huvudsak av utdelnings- och försäljningsinkomster.

Statens inkomster

Ändringar i statens bolagsinnehav

Ändringar i statens bolagsinnehav 2007-2021 (på finska)