Bolagen

I tabellen anges statens ägarandelar i olika bolag, och de fullmakter som riksdagen beviljat regeringen för att bredda bolagens ägarbas.

Statens innehavsandelar samt riksdagsfullmakterna den 23 februari 2024

Börsbolag

Börsbolag Sort the table ascending by the column Ägarstyrning Sort the table ascending by the column Grupp Sort the table ascending by the column Statens innehav Sort the table ascending by the column Nedre gräns för innehavet Sort the table ascending by the column
Anora Group Solidium 1a 0,194 0
Elisa Solidium 1a 0,1 0
Finnair VNK 1b 0,557 0,501
Fortum VNK 1b 0,513 0,501
Konecranes Solidium 1a 0,111 0
Metso Solidium 1a 0,149 0
Neste VNK 1b 0,442 0,334
Nokia Solidium 1a 0,058 0
Nokian Renkaat Solidium 1a 0,101 0
Outokumpu Solidium 1a 0,155 0
Sampo Solidium 1a 0,066 0
SSAB VNK 1b 0,063 0
Stora Enso Solidium 1a 0,107 0
Tietoevry Solidium 1a 0,109 0
Valmet Solidium 1a 0,101 0
TOTALT: 15

Onoterade kommersiella bolag

Bolag som sköter specialuppgifter

1) Statens direkta ägarandel är 36,9 % och indirekta ägarandel 16,24 %.
2) Statens direkta innehav är 26,5 % av aktierna och 50,2 % av rösterna. Resten av aktierna ägs av det helt statsägda bolaget med specialuppgifter Gasonia Oy.
3) Staten kan inte helt avstå från sitt aktieinnehav utan ett befintligt avtal mellan aktieägarna.
4) Ägarstyrningen sköts vid ämbetsverket Business Finland.
5) Staten har en aktie av annat slag som ger särskilda rättigheter.
6) I likvidation.
7) Ägarstyrningen sköts vid Utbildningsstyrelsen.


* I enlighet med regeringsprogrammet effektiviseras statens inhemska kapitalinvesterings- och företagsfinansieringsverksamhet genom att Business Finland Venture Capital Ab, Oppiva Invest Oy och Klimatfonden Ab införlivas i Finlands Industriinvestering Ab. Målet är att det nya bolaget inleder sin verksamhet den 1 januari 2025.

ANM = Arbets- och näringsministeriet
FM = Finansministeriet
KM = Kommunikationsministeriet
MM = Miljöministeriet
SHM = Social- och hälsovårdsministeriet
SRK = Statsrådets kansli
UM = Utrikesministeriet
UKM = Undervisnings- och kulturministeriet

Bolagsgrupp 1a: Som ägare har staten endast eller nästan enbart ett starkt placerarintresse.

Bolagsgrupp 1b: Utöver ett starkt placerarintresse hänför sig till bolaget också strategiska intressen, till följd av vilka det är skäl för staten att tills vidare kvarstå som en stark ägare eller på ett annat sätt säkerställa ifrågavarande strategiska intressen, om ägarandelen minskas eller om man avstår från ägandet.

Bolagsgrupp 2: Som ägare har staten ett specialintresse som anknyter till regleringen eller till myndighetsuppgifter: bolaget har en närings- eller samhällsuppgift eller en annan politisk uppgift eller en annan specialroll som staten har fastställt.