Ändringar i statens bolagsinnehav och inkomster

Ändringar i statens bolagsinnehav kan innebära utvidgning av bolagens ägarunderlag eller utökning av statens innehavsandelar. Statens inkomster från bolagsinnehavet består i huvudsak av utdelnings- och försäljningsinkomster.

Statens inkomster

Ändringar i statens bolagsinnehav

Ändringar i statens bolagsinnehav 2007-2021 (på finska)