FI SV EN

Statistik

Med hjälp av statistikuppgifter presenteras olika sidor av statens bolagsinnehav både ur dagens perspektiv och i ljuset av tidigare utveckling. Perspektivet är statens ägande i sin helhet.

Filen med information om värdet på statens ägande i börsbolagen uppdateras ständigt under börsens öppettider. Informationen i filen kan tas ut t.ex. enligt önskad tidsperiod.