Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Genom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet, som samordnas av Statsrådets kansli (VN TEAS), produceras information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade styrningen och den praktiska verksamheten.

Världen omkring oss förändras hela tiden. Följaktligen förändras också samhällets informationsbehov snabbt, och de hänför sig till allt större helheter och fenomen. Beredningen, beslutsfattandet och verkställandet i samhällspolitiken bör grunda sig på forskningsinformation. Genom att effektivisera användningen av forsknings-, prognostiserings-, utvärderings- och uppföljningsinformation kan man stärka kunskapsbasen för beslutsfattandet och därmed förbättra beslutens kvalitet och genomslagskraft. Det krävs en intensiv växelverkan mellan dem som producerar information och dem som utnyttjar den.

Pressmeddelanden

Undersökning: Platsbaserad utveckling krävs i områden där befolkningen minskar

Government analysis, assessment and research activities Ministry of Agriculture and Forestry Prime Minister's Office
Pressmeddelande 25.5.2022 8.53

Undersökning: Ankarverksamheten kan minska återfallsbrottslighet bland unga

Government analysis, assessment and research activities Ministry of the Interior Prime Minister's Office
Pressmeddelande 20.5.2022 8.30

Utredning: Det finns många sätt att hantera riskerna vid innovativ offentlig upphandling

Government analysis, assessment and research activities Ministry of Economic Affairs and Employment Prime Minister's Office
Pressmeddelande 12.5.2022 8.30

Anslag för utrednings- och forskningsverksamhet kan nu sökas

Government analysis, assessment and research activities Prime Minister's Office
Pressmeddelande 11.5.2022 10.29

Studie: Rättsstaten är en EU-rättslig förpliktelse

Government analysis, assessment and research activities Ministry of Justice Prime Minister's Office
Pressmeddelande 11.5.2022 8.27

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Kontaktpersoner

Risto Alatarvas, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160024  


Sanna Malkki, sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160312