Statssekreteraren och understatssekreteraren

Statssekreteraren

Henrik Haapajärvi
Foto: Tomi Parkkonen / kommunikationsministeriet

Till statsrådets kansli har sedan 1990 utnämnts en statssekreterare för statsministerns mandatperiod. Statsministerns statssekreterare leder som ministerns närmaste medhjälpare beredningen i statsrådet, främjar och följer genomförandet av regeringsprogrammet samt ansvarar för samarbetet med ministerierna.

Statssekreteraren leder statsrådets kanslis verksamhet biträdd av understatssekreteraren. Statssekreteraren är också ordförande för ministeriernas kanslichefsmöten. Statssekreterare vid statsrådets kansli är Henrik Haapajärvi.

Understatssekreteraren

Timo Lankinen
Foto: Laura Kotila / statsrådets kansli

Understatssekreterare Timo Lankinens uppgift är att leda och övervaka kansliets verksamhet. Understatssekreteraren sörjer för kvaliteten på lagberedningen och för samordningen av tjänstemannaberedningen inom kansliet samt svarar för beredningen av målsättningarna inom kansliet och för uppföljningen av dem.

Understatssekreteraren leder och utvecklar kansliets förvaltning samt sörjer för den allmänna säkerheten och beredskapen inom kansliet. Dessutom är understatssekreteraren föredragande vid statsrådet när regeringen bildas.

Kontaktinformation

Henrik Haapajärvi, statssekreterare 
statsrådets kansli, ledning 0916022006  


Veera Välikangas, administrativ medarbetare 
statsrådets kansli, Henkilöstöyksikkö (HEY), Ylemmän johdon sihteeriryhmä (YJS) 0295160251  


Timo Lankinen, understatssekreterare 
statsrådets kansli, ledning 0295160300  


Tessa Kallio, administrativ medarbetare 
statsrådets kansli, Henkilöstöyksikkö (HEY), Ylemmän johdon sihteeriryhmä (YJS) 0295160051