FI SV EN

Strategisk kommunikation

Åtgärderna och redskapen för statsrådets strategiska kommunikation används för att till medierna och allmänheten kommunicera om sådana omfattande och principiellt viktiga ärenden som ska avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde och som enligt statsministern kräver mer effektiva och samordnade kommunikationsåtgärder, eller sådana andra gemensamma special- eller spetsprojekt som fastställts av statsministern, de ministrar som ansvarar för ärendet eller av regeringen.

Kommunikationsavdelningen koordinerar ministeriernas gemensamma strategiska kommunikation. Åtgärderna och redskapen för statsrådets strategiska kommunikation har använts t.ex. i den kommunikation som gällt regeringens strukturella reform, samordningen av kommunreformen och ordnande av social- och hälsovården samt Talvivaara-gruvan. Som en del av koordineringen samlas företrädarna för kommunikationsavdelningarna varje måndag till ett nyhetsmöte, där man går igenom de viktigaste händelserna och nyheterna under veckan.

En rekommendation med riktlinjerna för statsrådets strategiska kommunikation (på finska) har publicerats i statsrådets kanslis föreskriftssamling.