FI SV EN

Strukturella reformer

Syftet med totalreformen är att stärka mångvetenskaplig, högklassig och samhällsrelevant forskning, att frigöra resurser från forskningens stödtjänster och fasta strukturer till forskningsverksamhet samt att skapa större och starkare tematiska helheter av forskningsinstituten.

Reformen syftar till att skapa starkare mångvetenskapliga forskningsorganisationer som kan konkurrera om finansiering med andra europeiska forskningsinstitut samt till att öka samarbetet mellan forskningsinstituten och högskolorna.