Vad innebär programmet Sunda lokaler 2028?

Syftet med åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 är att göra offentliga byggnader sundare samt att göra vården, behandlingen och rehabiliteringen av dem som lider av problem med inomhusluften effektivare. Under den tioåriga programperioden kommer ny praxis att integreras i fastighetsförvaltningen. Denna praxis innebär att man regelbundet utvärderar såväl byggnadernas skick och ändamålsenlighet som användarnas erfarenheter. Denna nya praxis torde förbättra exempelvis många daghems, skolors och kaserners inomhusklimat.

Under programperioden är avsikten att utveckla fastighetsförvaltningen så att det blir en del av dess vardag att identifiera, utreda och åtgärda problem med inomhusluften. Det ska finnas kompetens att identifiera problemen och snabbt hitta lösningar till dem. Statsrådet godkände åtgärdsprogrammet vid sitt sammanträde torsdagen den 3 maj 2018.

 

Innehållspublicerare