Delta i diskussionen och påverka beredningen


Listan omfattar ministeriets remissbehandlingar och diskussionsmöten som har uppdaterats i tjänsten för projekthantering.

Alla ministeriers remissbehandlingar och diskussionsmöten på finska på statsrådet.fi