Teman

Åland 100

1.3.2021 14.26

Ålands självstyrelse fyller 100 år. Självstyrelsen firas och uppmärksammas på flera olika sätt.

Ålands självstyrelse 100 år

Befolkningspolitiskt utredningsprojekt

26.4.2019 14.00

Våren 2020 tillsatte statsrådets kansli ett utredningsprojekt som går igenom orsakerna till den nuvarande befolkningsstrukturen i Finland och lägger fram förslag till politikåtgärder för att trygga en hållbar befolkningsutveckling.

Befolkningspolitiskt utredningsprojekt