En vetenskapspanel för befolkningspolitik stöder arbetet


Till stöd för utredningsprojektet tillsatte statsrådets kansli den 28 maj 2020 en vetenskapspanel för befolkningspolitik, som består av tio forskare som företräder olika vetenskapsområden.
Medlemmarna i panelen utsågs utifrån förslag som begärdes av Tulanet-sammanslutningen av statliga forskningsinstitut, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf och de finländska vetenskapsakademiernas Sofi-projekt. Vetenskapspanelens mandattid löper ut den 31 januari 2021.

Vetenskapspanelen för dialog med utredaren och deltar i möten med styrgruppen. Medlemmarna utarbetar korta översikter kring temat och bedömer de politikåtgärder som rekommenderas för anpassning till befolkningsstrukturen och tryggande av en hållbar befolkningsutveckling.


Medlemmar i vetenskapspanelen

  •  ordförande, professor Marja Jylhä
  • forskningsprofessor Mika Gissler
  • specialforskare Marika Jalovaara
  • biträdande professor Marjut Jyrkiäinen
  • professor Teppo Kröger
  • professor Ismo Linnosmaa
  • professor Jouko Miettunen
  • professor Mikko Myrskylä
  • forskningsprofessor Ari Väänänen
  • professor Eva Österbacka.

Medlemmarna i panelen har utsetts på grundval av sin personliga sakkunskap och de företräder inte sin organisation eller intressebevakare.