Termrådgivning och terminologiarbete

Statsrådets kansli bistår med avgiftsfri rådgivning om användningen av termer i statsförvaltningen på nationalspråken och på främmande språk. Hos termrådgivningen kan man t.ex. fråga vad reglementet för statsrådet heter på engelska, vad statsminister heter på franska eller vad statsrådet heter på ryska.

Terminologiskt arbete

Det terminologiska arbetet innebär att man definierar begrepp inom specialområden (t.ex. skatterätten eller utbildningspolitiken) och kommer överens om vilka termer som ska rekommenderas på olika språk. Målsättningen för det terminologiska arbetet är att förbättra kvaliteten på kommunikationen genom att se till att samma benämning används för samma fenomen i olika sammanhang och på olika språk.

Terminologiarbetet inom statsförvaltningen hjälper tjänstemännen inom olika förvaltningsområden att förstå varandra bättre. Översättarna inom statsrådet får hjälp att välja de mest lämpliga termerna i sina översättningar. Resultatet av och metoderna för terminologiarbetet utnyttjas även när man producerar innehåll för olika databaser (t.ex. klientregistret för social- och hälsovården) och när man utvecklar ontologibaserade datasökningar.

Exempel på resultat av terminologiarbetet

  • termen på finska: virkasuhde definition: ett offentligrättsligt anställningsförhållande som uppstår när en person utnämns till en tjänst eller att sköta någon annan helhet av offentliga uppgifter
  • termen på svenska: tjänsteförhållande
  • termen på engelska: public-service employment relationship

I språktjänstens publikationsserie ingår flerspråkiga ordlistor som har utarbetats tillsammans med organisationer inom den offentliga förvaltningen.

Kontaktinformation

Termrådgivning

puhelinpalvelu Kieli- ja termineuvonta
statsrådets kansli, Valtioneuvoston hallintoyksikkö / VNHY, översättnings- och språksektorn, Kielipalvelujen tukiyksikkö 0295160528  

Frågor som gäller svenska

Diana Nyberg, informationsexpert 
statsrådets kansli, Valtioneuvoston hallintoyksikkö / VNHY, översättnings- och språksektorn, Kielipalvelujen tukiyksikkö 0295160293