Har du upplevt svårigheter med att sköta förmånsärenden? Svara på enkäten!

Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke 12.11.2018 13.45

Publicerad på svenska 29.11.2018 kl. 22.53
Har du upplevt svårigheter med att sköta förmånsärenden? Svara på enkäten!

Gör byråkrati i det sociala trygghetssystemet ditt liv svårare? Om ditt svar är ja, berätta om de problem du mött och vad du anser att kunde göras för att åtgärda problemen.

Enkätresultaten utnyttjas i Folkpensionsanstaltens arbete för att avveckla onödig byråkrati. Arbetet utförs inom ramen för det sektorsövergripande Toimi-projektet. Enkäten är öppen till 24.12.2018.

Enkät: Byråkratifällor – finns de eller inte?

Videoinspelning: Diskussionsmöte om avveckling av onödig byråkrati 7.11.2018 (på finska)