Precisering av punkt 3 i tävlingsprogrammet: utkast och uppgifter som tävlingsförslaget ska innehålla

I enlighet med punkt 3 i tävlingsprogrammet ska allt det material som nämns i punkterna I–V lämnas in om tävlingsförslaget.

Materialet enligt punkterna I–IV levereras  i ett USB-minne (en minnespinne), med undantag av fysiska miniatyrmodeller. Utöver USB-minnet begärs också pappersutskrifter av punkterna I–IV.

Leverens av utskrifterna i A3- eller A4-format av punkterna I–IV önskas på papper, gärna monterade på en skiva eller fästa på ett styvt underlag .