EN FI SV

Utmärkelser

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället. Det finns ungefär hundra hederstitlar. Hederstitlarna förlänas av republikens president.

Riddarordnarna beviljar utmärkelsetecken. Sammanslutningar och företag som hör till statsrådets kanslis förvaltningsområde kan till statsrådets kansli sända in förslag till utmärkelsetecken av Finlands Vita Ros och Finlands Lejons orden. Ordnar förlänas finska medborgare på självständighetsdagen den 6 december. 

Statsbegravning bekostas av statens medel eller ordnas numera enbart för presidenter. Statsrådet kan i undantagsfall besluta om att ordna eller finansiera begravning även för personer som mycket länge varit statsminister eller riksdagens talman och för personer som har särskild nationell betydelse, t.ex. Nobelpristagare. Framställningen om statlig begravning görs av statsrådets kansli till statsrådet.

 

Hederstitel

Hederstitel

En hederstitel är en offentlig hedersbetygelse som beviljas en medborgare för det arbete denne utfört till förmån för samhället.

Hederstitel

Ordensärenden

Ordensärenden

Riddarordnarna beviljar utmärkelsetecken. Sammanslutningar och företag som hör till statsrådets kanslis förvaltningsområde kan till statsrådets kansli sända in förslag till utmärkelsetecken av Finlands Vita Ros och Finlands Lejons orden. Ordnar förlänas finska medborgare på självständighetsdagen den 6 december.

Utmarkelsetecken

Statsbegravning

Statsbegravning

Statsbegravning bekostas av statens medel eller ordnas numera enbart för presidenter. Statsrådet kan i undantagsfall besluta om att ordna eller finansiera begravning även för personer som mycket länge varit statsminister eller riksdagens talman och för personer som har särskild nationell betydelse, t.ex. Nobelpristagare.

Statsbegravning