110 år av kvinnlig rösträtt – i dag är ungefär hälften av ministrarna kvinnor 

För 110 år sedan beviljades kvinnor full rösträtt och valbarhet i Finland. Lantdagsordningen 1906, som innebar allmän och lika rösträtt och en enkammarlantdag, var framstegsvänlig med tanke på tidsepoken.  

Den första kvinnliga ministern var biträdande socialminister Miina Sillanpää i statsminister Tanners regering 1926. Det dröjde ändå flera årtionden innan det blev vanligare med kvinnliga ministrar. På 2000-talet har nästan hälften av ministrarna varit kvinnor. 

 

Det hittills största antalet kvinnliga ministrar ingick i Matti Vanhanens andra regering när den bildades 2007. Då var 12 av regeringens 20 ministrar kvinnor.  Finland har haft två kvinnliga statsministrar, Anneli Jäätteenmäki och Mari Kiviniemi.


I Finlands riksdag är för närvarande (april 2019) 46,5 procent av riksdagsledamöterna kvinnor. I en jämförelse mellan parlamenten i världen placerar sig riksdagen på en tionde plats.