FI SV EN

Talousneuvoston aiemmat kokoukset

Talousneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Kokouksissa käytävä keskustelu perustuu asiantuntija-alustuksiin ja talousneuvostolle laadittuihin tutkimuksiin ja selvityksiin. 

2016

Marraskuu

23.11.2016 Suomi kansainvälisissä arvoketjuissa

Elokuu

30.8.2016 Neljäs teollinen vallankumous

Kesäkuu

1.6.2016 Maahanmuuttajien työllistyminen

Toukokuu

11.5.2016 Rahapolitiikka ja pankkijärjestelmän tila

Huhtikuu

13.4.2016 Hallituksen tulevaisuusselonteko työn murroksesta

Maaliskuu

9.3.2016 Yritysten näkemykset ilmastopolitiikan linjauksista

Helmikuu

3.2.2016 Pariisin ilmasto­ko­kouksen tulokset ja jatkoaskeleet

2015

Marraskuu

18.11.2015 Toimenpiteet yritysten investointien edistämiseksi

Lokakuu

19.10.2015 Yritysten investointien kehitys ja näkymät

Syyskuu

9.9.2015 Hallituksen vuoden 2016 talousarvioesitys

Kesäkuu

24.6.2015 Hallituksen talouspoliittiset linjaukset

Maaliskuu

11.3.2015 Talouspolitiikan linjavalinnat ensi vaalikaudella -selvityshankkeen loppuraportointi

Helmikuu

25.2.2015 EKP:n rahapoliittiset toimet ja sote-rahoituskehyksen vaihtoehdot

Tammikuu

14.1.2015 Talouspolitiikan linjavalinnat ensi vaalikaudella -selvityshankkeen väliraportointi

2014

Joulukuu

10.12.2014 Arvoverkostojen globalisoituminen ja talouspolitiikka

Marraskuu

12.11.2014 Talouspolitiikan linjavalinnat keskipitkällä aikavälillä

Lokakuu

15.10.2014 Eläkeratkaisun vaikutusarviot ja luottoluokituspäätös

Elokuu

13.8.2014 Tulo- ja kustannuskehitys sekä vuoden 2015 talousarvioesityksen linjaukset

Kesäkuu

11.6.2014 Yritysten omistaminen Suomessa

Toukokuu

14.5.2014 Euroalueen rahapolitiikka

Huhtikuu

7.4.2014 Teemakokous Energiamarkkinat ja alueellinen kehitys

Helmikuu

12.2.2014 OECD:n Suomen maakatsaus

25.2.2014 Talousnäkymät ja finanssipolitiikan linjaukset

2013

Joulukuu

18.12.2013 Tulevaisuuskeskustelun johtopäätökset

Marraskuu

20.11.2013 Työmarkkinoiden tulevaisuus

Lokakuu

16.10.2013 Yrityskentän tulevaisuus

Syyskuu

18.9.2013 Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma

Elokuu

19.8.2013 Tulo- ja kustannuskehitys sekä vuoden 2014 talousarvion linjaukset

Kesäkuu

19.6.2013 Eläketyöryhmän välitulokset

Toukokuu

30.5.2013 Euroopan ja Suomen talousnäkymät

Huhtikuu

24.4.2013 Rahoitusmarkkinoiden tilanne

Maaliskuu

27.3.2013 Elinkeinopolitiikka ja yritysten toimintaedellytykset

Helmikuu

27.2.2013 Matalapalkkatyö Suomessa

Tammikuu

23.1.2013 Tilannekuva ja talouspolitiikan linjavalinnat

2012

Marraskuu 

12.11.2012 Kilpailukyky ja työn tarjonta – mitä voimme oppia Ruotsin kokemuksista?

Lokakuu

24.10.2012 Hallituksen tulevaisuusselonteko kasvun näkymistä

Syyskuu

26.9.2012 Vaihtotaseen taustalla vaikuttavat tekijät sekä eurokriisin ratkaisuvaihtoehdot

Elokuu

21.8.2012 Työn tarjonta ja kilpailukyky sekä vuoden 2013 talousarvioesityksen linjaukset

Kesäkuu

13.6.2012 Ostovoima ja kustannuskilpailukyky

Toukokuu

16.5.2012 Työmarkkinoiden toimivuus ja työvoiman tarjonnan lisääminen sekä globaalitalouden haasteet Suomelle vuoteen 2030

Huhtikuu

11.4.2012 Rahoitusmarkkinat ja euroalueen rahapolitiikka sekä kansalliset EU-ohjelmat

Maaliskuu

21.3.2012 Pääomamarkkinastrategia ja valtiontalouden kehyspäätös

Helmikuu

22.2.2012 Investointistrategia

Tammikuu

10.1.2012 Suomi vs. Ruotsi - talouspolitiikan haasteet ja vaihtoehdot

2011

Joulukuu

14.12.2011 Euroopan taloustilanne ja Suomi

Marraskuu

16.11.2011 Julkisten palveluiden tuottavuus (talousneuvostolle laadittu selvitys)

Lokakuu

26.10.2011 Terveydenhuollon rahoitus (talousneuvostolle laaditut selvitykset)

Syyskuu

14.9.2011 Vuoden 2012 talousarvioesitys

Elokuu

17.8.2011 Ajankohtainen taloustilanne ja uuden talousneuvoston työskentelyperiaatteet

Helmikuu

10.2.2011 Globaalin talouden kehityssuunnat

Tammikuu

18.1.2011 Arktisten alueiden hyödyntäminen sekä Finanssikriisin vaikutukset Suomen talouteen