Talouspolitiikka-kirjoitussarja

Talousneuvoston Talouspolitiikka-kirjoitussarjassa neuvoston jäsenet ja asiantuntijat kirjoittavat talouden ajankohtaisista kysymyksistä ja taustoittavat talousneuvostossa käsiteltäviä asioita. 

Uusia kirjoituksia julkaistaan talousneuvoston kokousten yhteydessä.

Talouspolitiikka-kirjoitussarja
Juho Romakkaniemi: EU:n globaali rooli on tienhaarassa

31.1.2024 9.32
valtioneuvoston kanslia
Kuva: Elmo Eklund
Valtioneuvosto on hallitusohjelman mukaisesti sitoutunut Suomen EU-vaikuttamisen ja erityisesti ennakkovaikuttamisen tehostamiseen sekä kannanmuodostuksen nopeuttamiseen. Hallitus linjasikin tämän mukaisesti Suomen tavoitteista Euroopan unionin strategiseen ohjelmaan. Erityisen tärkeää on edistää näitä linjauksia hyvissä ajoin tulevan komission ohjelmaan. Olennaista on tarjota konkreettisia ideoita ja ratkaisuja. Niitä kuunnellaan.

Talouspolitiikka-kirjoitussarja
Pääministeri Orpo: Hallitusohjelma luo polkua kohti taloudellista kriisinkestävyyttä

20.12.2023 8.46
valtioneuvoston kanslia
Eduskunta hyväksyi 18. joulukuuta vaalikauden ensimmäisen talousarvion. 87,9 miljardia euroa sosiaali- ja terveyspalveluihin, yliopistoille, poliisille, maanpuolustukseen ja lukuisiin muihin tärkeisiin tarpeisiin. Suomi on laaja hyvinvointivaltio nyt, ja hallituksen ohjelman toteutuksen jälkeen.

Talouspolitiikka-kirjoitussarja
Julkisen talouden ohjaus avuksi velkaantumisen hillintään

28.2.2023 10.36
VNK
Talousneuvoston pääsihteeri Pekka Sinko
Koronakriisin myötä tuntuvasti noussut julkisen velka ja nyttemmin nopeasti kohonnut korkotaso ovat nostaneet julkisten menojen ja velkaantumisen hillinnän jälleen valokeilaan. Julkisen velan vähentäminen on nousemassa seuraavan hallituskauden yhdeksi keskeiseksi haasteeksi ja myös julkisen talouden sääntöpohjaisen ohjauksen tulisi pyrkiä tukemaan tätä tavoitetta mahdollisimman tehokkaasti.

Talouspolitiikka-kirjoitussarja
Ministeri Lintilä: Energiakriisin ratkaisemisessa toimii viisas energiapolitiikka

11.10.2022 12.19
VNK
Ministeri Mika Lintilä.
Suomi on kohdannut yhdessä muun Euroopan kanssa energiakriisin. Kriisin syy on yksiselitteinen – Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Lisäksi Venäjä kiristää energia-aseellaan Eurooppaa. Suomeen ei Venäjältä energiaa oleellisia määriä tule. Kevään ja kesän aikana sähkön, hakkeen, putkikaasun, hiilen ja öljyn tuonti Venäjältä päättyi. Venäjän kauppa voi nyt olla historiaa pidemmäksi aikaa, ja sen mukaan pitää elää.

Talouspolitiikka-kirjoitussarja
Ministeri Haatainen: Toimivat työmarkkinat ovat Suomen talouden tukijalka

13.9.2022 10.55
VNK
Työministeri Tuula Haatainen
Venäjän raaka hyökkäyssota Ukrainassa luo epävarmuutta talouteen ja työllisyyteen ja sen myötä koko yhteiskunnan resilienssiin. Poliittisia päätöksiä talouden ja kansalaisten toimeentulon turvaamiseksi joudutaan tekemään aiempaa lyhytjänteisemmin. Joudumme reagoimaan nopeasti kansallisesti ja koko Euroopan tasolla.

Talouspolitiikkaa-kirjoitussarja
Dasguptan teesit: hinnoittelu estää luontokadon – tarvitaan myös tietoa ja rahoitusta

9.6.2022 16.59
VNK
Professori Partha Dasguptan nimeä kantava luonnon monimuotoisuuden taloudellista merkitystä korostava raportti on saavuttanut laajaa kansainvälistä huomiota. Sir Partha esitteli raporttinsa pääteesejä suomalaiselle yleisölle pääministeri Marinin johtaman talousneuvoston konferenssissa kesäkuun alussa.

Talouspolitiikkaa-kirjoitussarja
Ministeri Skinnari: Ukrainan sodalla laajoja vaikutuksia kansainväliseen kauppaan

5.5.2022 10.59
VNK
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut valtavan humanitäärisen kriisin ja vakavaa vaaraa globaalille turvallisuudelle, mutta sodalla on myös laajoja vaikutuksia maailmantalouteen ja -kauppaan.

Talouspolitiikka-kirjoitussarja
Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn: Talouden näkymä sodan sumussa

4.3.2022 9.31
VNK
Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan on järkyttänyt Euroopan turvallisuuden perustaa. Ensimmäistä kertaa sitten toisen maailmansodan suurvalta on ryhtynyt sotatoimiin Euroopassa toista valtiota kohtaan. Neuvottelutien hylännyt Venäjän johto aiheuttaa toimillaan valtavasti kärsimystä ja tuhoa – ei yksin Ukrainalle, vaan myös sen omalle kansalle.

Talouspolitiikka-kirjoitussarja
Ministeri Saarikko: EU:n talouspolitiikan tavoitteena velkakestävyys sekä kasvun vauhdittaminen

2.2.2022 15.13
VNK
Valtiovarainministeri Saarikko
Koronakriisi pysäytti EU:n finanssipoliittisten sääntöjen uudistamisen prosessin keväällä 2020. Jatkamme työtä EU:n valtiovarainministereiden talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa tänä keväänä uusissa olosuhteissa.

Talouspolitiikka-kirjoitussarja
Ministeri Tuppurainen: Uudesta ilmastopolitiikasta synergiaa kestävään talouspolitiikkaan

13.12.2021 10.52
VNK
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tuppurainen
Ilmastonmuutoksen ja maapallon keskilämpötilan kasvun hillitsemiseksi EU on terävöittänyt ilmastopoliittista linjaansa. Komissio on antanut ehdotuksia mm. päästökaupan laajentamisesta, hiilitullimekanismista ja energiaverotuksesta. Samaan aikaan EU:ssa pohditaan, miten vakaus- ja kasvusopimusta tulisi päivittää vastaamaan tämän päivän ja etenkin huomispäivien haasteisiin.