Tapio Oy

Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa metsäalan ja biotalouden asiantuntija-, koulutus-, tutkimus- ja valmennustoimintaa, puiden siementuotantoa sekä toimialaan liittyvää kustannustoimintaa ja muuta näihin liittyvää tai näitä vastaavaa liiketoimintaa joko itse tai omistamiensa tytäryhtiöiden kautta.

Yhtiö voi hankkia, omistaa, vuokrata ja hallita toimialansa edellyttämiä kiinteistöjä sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeita, muita osakkeita ja osuuksia sekä rakennuksia. Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettuna valtion sidosyksikkönä.

Kotipaikka

Helsinki

Perustettu

2014

Yhteystiedot

Maistraatinportti 4 A, 00240 

Vaihde: 0294 326 000
Faksi: 0294 32 6001
[email protected]

Omistajaohjaus

Valtioneuvoston kanslia

Yhteyshenkilöt valtioneuvoston kansliassa

Finanssineuvos Pekka Hurtola
p. 0295 160 143
[email protected]

Johtava asiantuntija Matias Knip
p. 0295 160 348
[email protected]

Lisätietoja

Tapion verkkosivut