Taustaa

Tulevaisuusselontekoja on laadittu kerran hallituskaudessa kansakunnan tulevaisuuden kannalta ratkaisevista kysymyksistä. Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa päätettiin laatia ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko. Selontekotyö käynnistyi syksyllä 2007, kun pääministeri Matti Vanhanen kutsui selontekoa ohjaavan ministerityöryhmän, ilmasto- ja energiastrategian ministerityöryhmän sekä selonteon asiantuntijatyöryhmän hankkeen käynnistysseminaariin Kesärantaan.

Tulevaisuusselonteko on laadittu valtioneuvoston kansliassa yhteistyössä keskeisten ministeriöiden kanssa. Työssä ovat neuvoneet selonteon asiantuntijaryhmä sekä toistasataa asiantuntijaa ja sidosryhmien edustajaa, jotka ovat osallistuneet erilaisiin työpajoihin ja teemakeskusteluihin. Kansalaisten ja sidosryhmien näkemyksiä on kartoitettu verkkokyselyillä ja -keskusteluilla.