Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund)

Toimiala

Yhtiön toimialana on Teollisen yhteistyön rahasto Oy –nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain mukaisesti edistää kehitysmaiden sekä muiden maiden kanssa käytävän teollisen ja muun taloudellisen yhteistyön muodossa näiden maiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä ohjaamalla henkisiä ja aineellisia voimavaroja näiden maiden teollisen ja muun taloudellisen yritystoiminnan kehittämiseen.

Tätä toimintaa yhtiö toteuttaa

  • rahoittamalla kehitysmaihin sekä muihin maihin perustettavia ja niissä toimivia yrityksiä, joihin liittyy suomalainen intressi, hankkimalla tällaisten yritysten osakkeita ja osuuksia;
  • myöntämällä tällaisille yrityksille lainoja ja takauksia;
  • suuntaamalla varoja yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen liittyviin tutkimuksiin ja selvityksiin;
  • osallistumalla kehitysmaiden sekä muiden maiden teollista ja muuta tuotannollista yritystoimintaa palvelevan rahoitussektorin kehittämiseen ja rahoitukseen, sekä;
  • muutoin ryhtymällä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät edellä mainittujen päämäärien saavuttamista.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiö ei jaa varojaan osinkona tai vapaan oman pääoman rahastosta eikä myöskään hanki tai lunasta omia osakkeitaan. Yhtiön toiminnassa mahdollisesti syntyvä voitto on varattava myöhempien vuosien mahdollisten tappioiden kattamiseen tai asetettava johtokunnan käytettäväksi nimettyyn, yhtiön toimintaa palvelevaan tarkoitukseen taikka jaettava näiden käyttötarkoitusten kesken. Muutoin osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa menetellään osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.

Kotipaikka

Helsinki

Perustettu

1980

Yhteystiedot

Pääkonttori
Uudenmaankatu 16 B, Helsinki

PL 391, 00121 Helsinki

Vaihde: 09 348 434
Faksi: 09 3484 3346
[email protected]

Omistajaohjaus

Ulkoministeriö

Lisätietoja

Teollisen yhteistyön rahasto Oy:n (Finnfund) verkkosivut