Yhdessä kohti terveitä tiloja

Terveet tilat 2028 -ohjelmaehdotuksesta on kerätty palautetta alkuvuosi muun muassa keskustelutilaisuuksissa eri puolilla maata. Toimenpideohjelma viimeistellään maaliskuussa. Ohjelman tavoitteena on vähentää sisäilmaongelmista oireilevien ja sairastuvien määrää ja tervehdyttää rakennuskanta pysyvästi. 

Ehdotus toimenpideohjelmaksi valmisteltiin syksyllä 2017 hallituspuolueiden edustajien ja asiantuntijoiden kesken. Ohjelmaehdotus valmistui joulukuun puolivälissä. Samalla käynnistyi laaja palautekierros, jonka aikana palautetta on kerätty sähköpostilla, verkkokyselyllä, Twitterissä ja keskustelutilaisuuksissa Oulussa, Joensuussa, Turussa ja Helsingissä.

Sisäilmaongelmiin ei tarvita enää yhtään näennäisratkaisua. Tarvitaan pitkän tähtäimen suunnitelma, jolla vaikutetaan suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Tärkeimpänä nopeana toimena on, että sisäilmaongelmista oireilevia autetaan sekä tuetaan ja hyvistä toimintamalleista tiedotetaan, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelma viimeistellään saadun palautteen pohjalta helmikuun 2018 loppuun mennessä ja ohjelman toimeenpano organisoidaan maaliskuun aikana.

Saimme valtavasti palautetta. Ohjelmaa pidetään hyvänä ja tarpeellisena. Lisäksi meiltä kysytään, miksi tutkitaan rakennuksia rakenteita myöten ratkaisun löytämiseksi, mutta sisäilman aiheuttamat oireet ihmisille luokitellaan toiminnallisiksi eikä niiden diagnosointiin paneuduta toimivan hoidon ja kuntoutuksen löytämiseksi. Käymme parhaillaan toimenpide-ehdotuksia läpi, hankejohtaja Marika Paavilainen valtioneuvoston kansliasta kertoo.

Ohjelman tulosten pitäisi näkyä niin sisäilmasta kärsivien ihmisten määrän vähenemisenä kuin kuntien rakennuskannan kunnon parantumisena viimeistään vuoden 2028 loppuun mennessä. Tarkoitus on myös vakiinnuttaa toimintatapa, jossa sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy on osa kiinteistönhoidon arkea: ongelmat osataan tunnistaa, niihin puututaan aina ripeästi ja niille etsitään ratkaisu.


Ehdotus toimenpideohjelmaksi
Turun tilaisuuden tallenne
Oulun tilaisuuden tallenne
Helsingin tilaisuuden tallenne
Joensuun tilaisuuden tallenne