Rakennusaineita Terveet tilat -toimintamalliin
Terveet tilat -aluekierros puolivälissä

Terveet tilat -hanke 20.12.2019 12.00
Terveet tilat -aluekierros puolivälissä

Terveet tilat -aluetilaisuuksia on pidetty syksyn aikana neljä kappaletta. Kevätkaudella työpajat pidetään Helsingissä, Vaasassa, Kouvolassa, Oulussa ja Rovaniemellä. Tilaisuuksista ammennetaan ajatuksia ja ideoita muotoutumassa olevaan Terveet tilat -toimintamalliin.

Terveet tilat 2028:n kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana vakiinnutetaan kiinteistönpitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, sopivuus käyttötarkoitukseensa ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Ennakoivalla Terveet tilat -toimintamallilla pyritään siihen, että orastavat ongelmat havaitaan aikaisessa vaiheessa ja niihin puututaan ripeästi. Tällöin vältytään ongelmien paisumiselta.

Terveet tilat -toimintamallilla ja 2019–2020 järjestettävillä aluetilaisuuksilla on kiinteä yhteys. Aluetilaisuuksissa kuulemme kuntien hyvistä käytännöistä eri puolelta Suomea, ja työpajatyöskentelyssä toimintamallin osa-alueita pureskellaan eri näkökulmista. Työpajojen ajatukset ja ideat kootaan digitaaliselle alustalle ja havainnot ovat käytössämme Terveet tilat -toimintamallia kootessamme.

Toimintamalli ei kuitenkaan synny ainoastaan aluetilaisuuksien huomioista. On olemassa paljon hyvää ohjeistusta, mutta ongelmana on ohjeiden hajanaisuus. Terveet tilat -toimintamalli kokoaa tiedon yhteen. Terveet tilat -toimintamalli kattaa koko ketjun: kiinteistökannan hallinnan, hyvät ylläpitokäytännöt, rakentamisen ja korjaamisen sekä sisäilmaongelmien käsittelyn. Samalla tarkastellaan sitä, tarvitsevatko ohjeet päivittämistä tai puuttuuko ohjeistusta joltakin osa-alueelta.

Aluetilaisuudet järjestetään yhteistyössä avien kanssa. Alla olevalla videolla Varkauden tilaisuudesta vetovastuussa ollut ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Lari Hölttä kertoo mietteitään heti ensimmäisen aluetilaisuuden jälkeen 1. lokakuuta.

-

Menneiden aluetilaisuuksien esitysmateriaaleja ja tietoa tulevista tilaisuuksista (lähempänä tilaisuuden ajankohtaa) löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta tapahtumat ja koulutukset -osiosta. Kerromme tilaisuuksista myös Twitterissä @TerveetTilat ja uutiskirjeessämme.

Terveet tilat 2028 -ohjelman Twitter-tili

Terveet tilat 2028 -uutiskirje

Tapahtumat ja koulutukset -osio avin verkkosivuilla

Kevään 2020 Terveet tilat -aluetilaisuudet

  • Helsinki 11.3.2020
  • Vaasa 24.3.2020
  • Kouvola 31.3.2020
  • Oulu 21.4.2020
  • Rovaniemi 5.5.2020