Terveet tilat -toimintamallin rakentamisessa sidosryhmien näkemykset kullan arvoisia

Terveet tilat -hanke 20.5.2020 10.15
Terveet tilat -toimintamallin rakentamisessa sidosryhmien näkemykset kullan arvoisia

Terveet tilat 2028 -sihteeristö järjesti toukokuun alussa verkkotyöpajan Terveet tilat -toimintamallin rakentamisesta ja sen esittämisestä verkossa. Sisäilmaan perehtyneiden kuntien asiantuntijoiden lisäksi keskustelussa oli mukana Terveet tilat 2028 -sihteeristö.

Tapahtuma järjestettiin koronavirustilanteen vuoksi virtuaalisesti. Työpaja koostui kolmesta osasta: 1) Skenaario koulu homeessa, 2) Kun kaikki on onnistunut, mitä täytyy tapahtua ja 3) Toimintamalli - tieto ja toteutus. Aiheet synnyttivät hyvää keskustelua ja osallistujat täyttivät ahkerasti muistilappuja virtuaaliseinälle.  Kiinnostavia esiin nousseita kysymyksiä olivat muun muassa:

  • Jokaisesta rakennuksesta löytyy mikrobeja, mutta onko se aina terveyshaitta?
  • Jos laitetaan olosuhteen kuntoon, ilmanvaihto paranee, homevauriot vähenee, häviääkö pelko?

Työpajatyöskentely sujui erinomaisesti – jopa teknisiltä ongelmilta vältyttiin. Saimme tilaisuudesta positiivista palautetta, ja lisää vastaavia tilaisuuksia toivottiin. Järjestämme 9. kesäkuuta vastaavan verkkotyöpajan, johon kutsutaan mukaan erityisesti julkisten rakennusten, esimerkiksi koulujen ja päiväkotien, käyttäjien edustajia.

Työpajaan osallistuneet olivat yhtä mieltä siitä, että toimintamallin tulee olla avoimesti kaikkien saatavissa verkossa. Tämä vahvistaa sihteeristön ajatusta toimintamallin julkaisemisesta jo luonnosvaiheessa. Koronavirus on sekoittanut myös Terveet tilat 2028 -ohjelman aikatauluja, mutta tavoitteenamme on toimintamallin ensimmäisen version julkistaminen syksyllä.