Valtioneuvoston periaatepäätös Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta

3.5.2018 annettuun valtioneuvoston periaatepäätökseen Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmasta on kirjattu ohjelman toimenpidealueet, toimet ja tavoitteet. Periaatepäätös perustuu toimenpideohjelmaan, jota valmisteli ministeri Kimmo Tiilikaisen johtama hankeryhmä. Toimenpideohjelmasta kerättiin palautetta ja ne otettiin huomioon valmistelussa.

Periaatepäätökset ovat valmistelevia päätöksiä, joiden avulla annetaan valtionhallinnolle ohjeita. Periaatepäätös Terveet tilat 2028 -ohjelmasta tehtiin Juha Sipilän hallituskaudella, ja kesäkuussa 2019 aloittanut Rinteen hallitus on sitoutunut hallitusohjelmassaan noudattamaan sitä jatkamalla Terveet tilat 2028 -ohjelmaa. 10.12.2019 nimitetty Sanna Marinin hallitus on ottanut ohjelmakseen pääministeri Antti Rinteen ohjelman.