Kansalaisten oikeudet erosopimuksen mukaan

Suomen tärkein tavoite eroneuvotteluissa oli kansalaisten oikeuksien turvaaminen. Erosopimuksen toinen osa (9–39 artiklat) sisältää määräykset, joilla EU:n ja Britannian kansalaisten sekä heidän perheenjäsentensä saavuttamat oikeudet turvataan vastavuoroisesti.

Oikeudet turvattaisiin eliniäksi sellaisina kuin ne ovat siirtymäkauden päättymispäivänä keskeisen EU-lainsäädännön mukaan. Keskeisiä säädöksiä ovat esimerkiksi sosiaaliturvan koordinaatioasetus sekä direktiivi ja asetus työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta.

Henkilöiden vapaa liikkuvuus jatkuisi täysimääräisesti siirtymäkauden päättymiseen saakka. Erosopimus turvaisi kaikkien niiden henkilöiden oikeudet, jotka ovat käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen tuohon päivämäärään mennessä. Erosopimuksen mukaan siirtymäkausi päättyisi aikaisintaan 31.12.2020.

Kansalaisten oikeuksien turvaamisen kannalta merkityksellinen on myös erosopimuksen 4 artikla. Sen mukaan EU-kansalaiset voivat aina vedota Britannian hallintoviranomaisissa ja tuomioistuimissa suoraan sopimuksen kansalaisten oikeuksia koskeviin määräyksiin, joilla on etusija suhteessa Britannian kansalliseen lainsäädäntöön.

Tiivistelmä kansalaisten oikeuksia koskevista erosopimuksen määräyksistä

Lisätietoa brittikansalaisten oleskeluoikeudesta Suomessa erosopimuksen mukaisessa tilanteessa