Brexitin vaikutukset kansalaisiin

Britannian EU-erolla on monenlaisia vaikutuksia esimerkiksi henkilöiden liikkumiseen, tavara- ja palvelukauppaan, lento- ja maantieliikenteeseen, energiamarkkinoihin sekä EU:n eri ohjelmiin. 1.2.2020 voimaan tullut erosopimus suojaa EU-oikeuden mukaisesti ja elinikäisesti niiden henkilöiden saavutetut oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet, jotka ovat ennen 1.1.2021 käyttäneet oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen. 1.1.2021 alkaen henkilöiden vapaa liikkuvuus loppui ja kauppa- ja yhteistyösopimuksen määräykset liikkuvuudesta ovat selvästi rajoitetumpia.


Henkilöiden vapaa liikkuvuus EU-maiden välillä

 • Ei rajatarkastuksia
 • Käytössä lemmikkipassit
 • Viisumivapaa matkustaminen
 • Oikeus tehdä töitä, opiskella tai asua maassa
 • Ei verkkovierailumaksuja

Henkilöiden liikkuvuus EU-maan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä

 • Käytössä rajatarkastukset
 • Ei käytössä lemmikkipassia
 • Matkustaminen viisumivapaata, jos matkan kesto 90 päivää 180 päivän sisällä
 • Ei viisumivapaata matkustamista, jos matkan kesto yli 90 päivää
 • Oikeus tehdä töitä, opiskella tai asua maassa kauppa- ja yhteistyösopimuksen määrittelemin erityisehdoin
 • Verkkovierailumaksut käytössä

EU:n ja Britannian kansalaiset voivat matkustaa viisumivapaasti 1.1.2021 alkaen toistensa alueelle lyhyttä oleskelua varten 90 päiväksi 180 päivän ajanjaksolla.

Brexitin vaikutukset Britannian kansalaisten matkustus- ja oleskeluoikeuteen Suomessa | Sisäministeriö

1.1.2021 alkaen Isosta Britanniasta tapahtuva eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuonti noudattaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin ehtoja.

Brexitin vaikutukset eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuontiin | Ruokavirasto 

Matkapuhelimen käytön hinnoittelua koskevat säännöt eivät enää 1.1.2021 alkaen ole voimassa Britannian ja EU:n välillä, joten operaattorit sopivat verkkovierailumaksuista kaupallisin perustein. 

Roaming eli verkkovierailumaksut | Liikenne- ja viestintävirasto


Tavarakauppa EU-maiden välillä

 • Ei tulleja eikä kiintiöitä
 • Ei tullimuodollisuuksia
 • Ei terveys- ja kasvinsuojelutarkastuksia
 • Ei alkuperäsääntöihin liittyviä menettelyjä
 • Kalastussopimus jäsenmaiden kesken
 • EU:n kansainväliset kauppasopimusten käytössä

Tavarakauppa EU-maan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä

 • Ei tulleja eikä kiintiöitä
 • Tullimuodollisuudet käytössä kauppa- ja yhteistyösopimuksen määrittelemin erityisehdoin
 • Terveys- ja kasvinsuojelutarkastukset käytössä
 • Alkuperäsääntöihin liittyvät menettelyt kauppa- ja yhteistyösopimuksen määrittelemin erityisehdoin
 • Kalastussopimus kauppa- ja yhteistyösopimuksen määrittelemin erityisehdoin
 • EU:n kansainväliset kauppasopimukset ei käytössä

Muun muassa tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus EU:n ja Britannian välillä päättyi 1.1.2021. Vuoden 2021 alusta EU:n ja Britannian väliseen kauppaan sovelletaan uutta vapaakauppasopimusta (kauppa- ja yhteistyösopimus). Jos yritys tuo tuotteita EU-alueelle, niiden pitää olla EU:n vaatimusten mukaisia. Jos yritys käy kauppaa Britannian kanssa, sen on noudatettava tulliselvitysmenettelyjä, jotka ovat kolmansien maiden kanssa käytävässä kaupassa pakollisia.

Tavarakauppa | Työ- ja elinkeinoministeriö

Kaikki Britanniasta tilatut yli 22 euron arvoiset lähetykset on tullattava ja niistä on maksettava arvonlisävero. Lisäksi saatat joutua maksamaan Britanniaan menevästä lähetyksestäsi tullimaksun.

Brexit henkilöasiakkaalle | Tulli


Palvelukauppa EU-maiden välillä

 • Rahoituspalveluja koskeva toimilupa jäsenmaiden kesken
 • Helpotettu ammattipätevyyden tunnustaminen

Palvelukauppa EU-maan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä

 • Ei rahoituspalveluja koskeva toimilupaa
 • Ei helpotettua ammattipätevyyden tunnustamista

EU:n ja Britannian sopimus kattaa rahoituspalvelut samalla tavalla kuin ne on yleensä katettu EU:n vapaakauppasopimuksissa unionin ulkopuolisten maiden kanssa. 

Rahoituspalvelut | Valtiovarainministeriö

EU:n ja Britannian uusi kauppa- ja taloussuhde mahdollistaa neuvottelut ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta tulevaisuudessa.

Ammattipätevyyden vastavuoroinen tunnustaminen | Valtioneuvoston kanslia


Lentoliikenne EU-maiden välillä

 • Yhtenäinen ilmailualue, täydet vapaudet
 • Kahdenväliset viidennet vapaudet EU:n ulkopuolista lehtorahtia varten

Lentoliikenne EU-maan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä

 • Ei yhtenäistä ilmailualuetta, ei täysiä vapauksia
 • Kahdenväliset viidennet vapaudet EU:n ulkopuolista lehtorahtia varten kauppa- ja yhteistyösopimuksen määrittelemin erityisehdoin

Brexitin vaikutukset matkailuun | Liikenne- ja viestintävirasto


Maantieliikenne EU-maiden välillä

 • Liikennealan sisämarkkinat liikenteenharjoittajia varten
 • Rajat ylittävät kuljetukset käytössä

Maantieliikenne EU-maan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä

 • Ei liikennealan sisämarkkinoita liikenteenharjoittajia varten
 • Rajat ylittävät kuljetukset käytössä kauppa- ja yhteistyösopimuksen määrittelemin erityisehdoin

Brexitin vaikutukset tieliikenteen toimijoille | Liikenne- ja viestintävirasto


Energiamarkkinat EU-maiden välillä

 • Energian sisämarkkinat
 • Energiakaupan alustat käytössä

Energiamarkkinat EU-maan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä

 • Ei energian sisämarkkinoita
 • Energiakaupan alustat käytössä kauppa- ja yhteistyösopimuksen määrittelemin erityisehdoin

EU:n energiamarkkinat | Euroopan komissio


EU-jäsenmaiden ohjelmat

 • Mukana Erasmus-ohjelmassa
 • Mukana Next Generation EU - ja SURE-välineissä
 • Mukana Galileon suojatut sotilassignaalit -ohjelmassa
 • Mukana Horisontti Eurooppa -ohjelmassa

EU:n ohjelmat EU-maan ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä

 • Ei mukana Erasmus-ohjelmassa
 • Ei mukana Next Generation EU - ja SURE-välineissä
 • Ei mukana Galileon suojatut sotilassignaalit -ohjelmassa
 • Mukana Horisontti Eurooppa -ohjelmassa kauppa- ja yhteistyösopimuksen määrittelemin erityisehdoin

Britannia ei enää osallistu Erasmus+ -yhteistyöhön. Sen tilalle Britannia on ilmoittanut perustavansa oman vaihto-ohjelman.

Brexit ja opiskelu | Opetus- ja kulttuuriministeriö


Sosiaaliturva

Sosiaaliturvan yhteensovittamisen osalta joulukuussa 2020 saavutetulla kauppa- ja yhteistyösopimuksella pyritään varmistamaan tietyt Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten oikeudet. Tämä koskee EU-kansalaisia, jotka työskentelevät Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai matkustavat tai muuttavat Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, sekä Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisia, jotka työskentelevät EU:ssa tai matkustavat tai muuttavat EU:hun 1.1.2021 jälkeen.

Brexitin vaikutukset sosiaaliturvaan ja terveyspalveluihin | stm.fi
Brexitin vaikutukset Kelan etuuksiin  | Kela.fi

Brexitin vaikutukset Britannian kansalaisiin Suomessa

Vaikutukset Britannian kansalaisiin Suomessa

Brexitin vaikutukset Suomen kansalaisiin Britanniassa

Vaikutukset Suomen kansalaisiin Britanniassa