Sopimuksettoman eron vaikutukset Britannian kansalaisiin

Britannian EU-erosta aiheutuu seurauksia Suomessa asuville tai Suomeen matkaaville Britannian kansalaisille. Heidän on syytä muistaa muun muassa seuraavat asiat:

  • Suomessa asuvien Britannian kansalaisten on varmistettava, että he ovat rekisteröineet EU-oleskeluoikeutensa Maahanmuuttovirastossa ennen eropäivää. Näin he voivat jatkaa oleskeluaan, asumistaan, työntekoaan ja opiskeluaan sekä sosiaaliturvaan liittyviä etuuksiaan vuoden 2020 loppuun saakka.
  • Heidän on lisäksi hyvä varmistaa maistraatista, että EU-oleskeluoikeuden perusteella määräytyvä kotikunta on merkitty väestötietojärjestelmään. Niillä, joilla on kotikunta Suomessa, on oikeus kunnan järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.
  • Britanniassa myönnetty ajokortti hyväksytään Suomessa turisteina oleskelevilta normaalisti, mutta Suomessa vakinaisesti asuvien Britannian kansalaisten tulee vaihtaa Britanniassa myönnetty kortti suomalaiseen korttiin.
  • Sopimuksettomaan eroon päädyttäessä Britannian kansalaisilta peritään jatkossa Suomessa lukuvuosimaksuja korkeakoulututkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa.

Tältä sivulta löytyy kootusti tarkempaa lisätietoa sopimuksettoman eron vaikutuksista Suomessa asuville tai Suomeen matkaaville Britannian kansalaisille.