Brexitin vaikutukset Britannian kansalaisiin Suomessa

Ennen 1.1.2021 Suomeen asettuneet Britannian kansalaiset

Erosopimuksella turvataan Suomessa asuvien Britannian kansalaisten sekä heidän perheenjäsentensä EU-oikeuteen perustuva asema ja oikeudet (mm. oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet) Suomessa elinikäisesti, mikäli he ovat asettuneet asumaan Suomeen ennen 1.1.2021 ja jatkavat sen jälkeen täällä asumista. Heidän asemansa ja oikeutensa turvataan sellaisina kuin ne ovat 31.12.2020 keskeisen EU-lainsäädännön mukaan.

Erosopimuksen mukainen oleskeluasema oikeuttaa oleskelun jatkamisen Suomessa. Se myös mahdollistaa enintään kolmen kuukauden pituisen oleskelun muualla Schengen-alueella. Jos henkilö muuttaa pois Suomesta toiseen EU-jäsenvaltioon, hän ei voi vedota erosopimukseen perustuviin oikeuksiinsa tuossa toisessa EU-jäsenvaltiossa ja hänen täytyy hakea siellä kolmannen maan kansalaisen asemaan perustuvaa oleskeluoikeutta (yleensä oleskelulupaa). Jos henkilöllä on Suomessa erosopimukseen perustuva pysyvä oleskeluoikeus, hän menettää sen olemalla pois Suomesta yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta.

Erosopimusta ei sovelleta Britannian kansalaisiin, jotka oleskelevat Suomessa siirtymäkauden (vuoden 2020) aikana, mutta eivät sen jälkeen. Eli jos Britannian kansalainen käy vuoden 2020 aikana esimerkiksi työkomennuksella Suomessa siten, että työ päättyy ennen 1.1.2021, erosopimusta ei sovelleta häneen. Erosopimusta ei myöskään sovelleta Britannian kansalaisiin, jotka tulevat Suomeen ensimmäisen kerran 1.1.2021 alkaen.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti

Kaikkia Suomessa asuvia Britannian kansalaisia kehotetaan rekisteröimään oleskelunsa mahdollisimman pian, jos sitä ei ole aiemmin tehty ja tarkoitus on jatkaa oleskelua Suomessa.

Ohjeet ja rekisteröityminen Maahanmuuttoviraston sivuilla

Jos Suomessa asuvalla Britannian kansalaisella on lisäksi toisen EU- tai ETA-maan kansalaisuus, hänen tulee rekisteröityä tämän kansalaisuuden perusteella.

Maahanmuuttoviraston sivuilla on myös ohjeita niille, jotka eivät ole varmoja, ovatko he rekisteröineet oleskeluoikeutensa.

Erosopimuksen mukaisten oleskeluoikeuksien hakeminen

Suomessa asuvien Britannian kansalaisten tulee erikseen hakea erosopimuksen mukaisia oikeuksiaan. Hakumenettelyn tarkoituksena on tarkistaa, että hakijalla on oikeus erosopimuksen mukaisiin oleskeluoikeuksiin.

EU-oleskeluoikeuteen perustuvat rekisteröinnit tulee vaihtaa hakemuksella erosopimuksen mukaisiin oleskeluoikeuksiin.

Pysyvän EU-oleskeluoikeuden ennen 1.1.2021 Suomessa saaneet Britannian kansalaiset saavat vaihtaa asemansa erosopimuksen mukaiseen pysyvään oleskeluoikeuteen ja hakeminen on maksutonta. Pysyvää EU-oleskeluoikeutta ei katsota menetetyksi sillä perusteella, että oikeudenhaltija on ollut poissa Suomesta yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta ennen siirtymäkauden päättymistä. Jos pysyvään oleskeluoikeuteen vaadittua viiden vuoden keskeytymätöntä oleskelua ei ole koossa vielä vuoden 2020 loppuun mennessä, henkilöllä on oikeus kerryttää aikaa sen jälkeen ja saada myöhemmin pysyvä oleskeluoikeus. Kun pysyvä oleskeluoikeus on erosopimuksen perusteella saatu, sen voi menettää ainoastaan olemalla poissa Suomesta yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta.

Tarkemmasta menettelystä ja aikatauluista päätetään Suomessa parhaillaan valmistelussa olevalla lailla. Tavoitteena on, että hakemuksia voi tehdä 1.10.2020–30.6.2021 välisenä aikana. Tarkempia tietoja aikataulusta ja menettelystä annetaan myöhemmin sisäministeriön ja Maahanmuuttoviraston verkkosivuilla.

Tiivistelmä kansalaisten oikeuksia koskevista erosopimuksen määräyksistä

31.12.2020 jälkeen Suomeen muuttavat tai matkustavat Britannian kansalaiset

Suomeen 31.12.2020 jälkeen muuttavien Britannian kansalaisten maahantuloon tulee rajoitteita verrattuna aiempaan EU-kansalaisen asemaan. Tällöin maahantulijoihin sovelletaan kolmansien maiden kansalaisia koskevia maahantulosäännöksiä. Vapaan liikkuvuuden EU-direktiiviä ei sovelleta heihin. EU ja Britannia neuvottelevat tarkemmista yksityiskohdista vuoden 2020 aikana. Tarkempaa tietoa annetaan tilanteen selkeytyessä.

Tämän hetken tiedon mukaan Britannian kansalaiset voivat matkustaa 1.1.2021 alkaen EU:n jäsenvaltioihin viisumivapaasti lyhyttä oleskelua varten.