Brexitin vaikutukset Suomen kansalaisiin Britanniassa

Ennen 1.1.2021 Britanniaan asettuneet Suomen kansalaiset

Erosopimuksella turvataan Britanniassa asuvien Suomen kansalaisten sekä heidän perheenjäsentensä EU-oikeuteen perustuva asema ja oikeudet (mm. oleskelu-, työnteko- ja sosiaaliturvaoikeudet) Britanniassa elinikäisesti, mikäli he ovat asettuneet asumaan Britanniaan ennen 1.1.2021 ja jatkavat sen jälkeen maassa pysyvästi asumista. Heidän asemansa ja oikeutensa turvataan sellaisina kuin ne ovat 31.12.2020 keskeisen EU-lainsäädännön mukaan.

Erosopimuksen suoja koskee Suomen kansalaisia, jotka oleskelevat Britanniassa EU:n kansalaisten vapaata liikkuvuutta koskevan EU:n lainsäädännön mukaisesti laillisesti ennen 1.1.2021 ja jatkavat oleskeluaan Britanniassa.

Britanniassa asuvan suomalaisen on haettava kuitenkin Britannian viranomaisilta uudenlaista oleskelustatusta. Erosopimuksen mukainen oleskelulupa, jota tulee hakea erikseen, oikeuttaa oleskelun jatkamisen Britanniassa 31.12.2020 jälkeen. Kun laillinen oleskelu on kestänyt viisi vuotta, oleskelustatuksen voi muuttaa pysyväksi, jolloin henkilö saa enemmän oikeuksia ja paremman suojan.

Erosopimusta ei sovelleta suomalaisiin, jotka tulevat Britanniaan 1.1.2021 alkaen.

Oleskeluoikeuden rekisteröinti

Lähes kaikkien Britanniassa asuvien Suomen kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä tulee hakea uutta oleskelulupaa EU Settlement Scheme -rekisteröintijärjestelmän kautta, jos he haluavat jatkaa asumistaan Britanniassa 31.12.2020 jälkeen. EU Settlement Scheme -rekisteröintijärjestelmä koskee ennen 1.1.2021 maahan saapuneita EU-kansalaisia ja heidän perheenjäseniään.

Kaikkia Britanniassa asuvia Suomen kansalaisia ja heidän perheenjäseniään kehotetaan hakemaan uutta oleskelulupaa EU Settlement Scheme -järjestelmän kautta mahdollisimman pian, jos sitä ei ole aiemmin tehty ja tarkoitus on jatkaa oleskelua Britanniassa 31.12.2020 jälkeen.

Tämän hetken tietojen mukaan Suomen kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä tulee tehdä hakemus uudesta oleskeluluvasta EU Settlement Scheme -rekisteröintijärjestelmän kautta 30.6.2021 mennessä. Muuten oleskelu Britanniassa voi muuttua laittomaksi. Hakeminen on maksutonta. 

Suomen kansalaiset, joilla on myös Britannian kansalaisuus, eivät voi hakea oleskelulupaa EU Settlement Schemen kautta. Suomen kansalaisten, joilla on Irlannin kansalaisuus tai ennen Suomen EU-jäsenyyttä myönnetty Britannian oma rajattoman ajan voimassa oleva maahantulo- tai oleskelulupa (”indefinite leave to remain in or enter the UK”) ei välttämättä tarvitse hakea uutta oleskelulupaa. Rajoittamattoman oleskeluvan haltijoidenkin voi kuitenkin olla hyödyllistä hakea uutta oleskelulupaa EU Settlement Schemen kautta. Lisäksi uusi digitaalinen status tekee maahanmuuttostatuksen todistamisen helpommaksi.

Riippuen siitä, kuinka kauan Suomen kansalainen tai hänen perheenjäsenensä on asunut Britanniassa, hän voi saada EU Settlement Schemen mukaisen pysyvän oleskeluluvan (settled-statuksen) tai väliaikaisen oleskeluluvan (pre-settled -statuksen). Settled-statusta varten tulee osoittaa, että on asunut maassa yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. Väliaikaisen oleskeluluvan (pre-settled statuksen) saanut voi hakea oleskeluluvan muuttamista pysyväksi (settled status) sitten, kun on asunut maassa jatkuvasti viisi vuotta.

Britannian hallitus on ilmoittanut, ettei se vaadi EU Settlement Schemeä varten maassa ennen 1.1.2021 laillisesti asuvilta EU-kansalaisilta tiettyjen EU:n lainsäädännön mukaisten ehtojen täyttymistä, kuten kattavaa sairausvakuutusta tai todistusta työnteosta.

Tietoja EU-kansalaisten asemasta ja oikeuksista Britanniassa sekä rekisteröitymisestä löydät Britannian sisäministeriön, Home Officen, sivuilta: Stay in the UK after it leaves the EU

Britannian sisäministeriön, Home Officen, sivuilla: Hae EU-siirtolaisohjelmaan

Tiivistelmä kansalaisten oikeuksia koskevista erosopimuksen määräyksistä | Euroopan komissio

Asiantuntija-apua ja neuvoja EU Settlement Schemeen liittyen saa EU Settlement Resolution Centrestä:
puh. 0300 123 7379 (Britanniassa) tai +44 203 080 0010 (Britannian ulkopuolelta)
ma–pe klo 8:00–20:00, la–su 9:30–16:30 paikallista aikaa
Yhteydenottolomake 

31.12.2020 jälkeen Britanniaan muuttavat tai matkustavat Suomen kansalaiset

Siirtymäkauden päätyttyä 31.12.2020 EU-kansalaisten vapaa liikkuvuus Britanniaan päättyi ja maahan tämän jälkeen saapuvien EU-kansalaisten maahantuloon ja oikeuksiin tuli rajoituksia. 1.1.2021 alkaen maahantulijaan sovelletaan kolmansien maiden kansalaisia koskevia maahantulosäännöksiä.

Britannia on ottanut käyttöön uuden pisteperustaisen maahanmuuttojärjestelmän 1.1.2021 alkaen. Useimmat viisumireitit, kuten opiskelijaviisumireitti ja ammattityöntekijöiden viisumireitti (Skilled Worker visa), ovat avautuneet hakemuksille. Korkeakoulututkinnon suorittaneen viisumireitti avataan kesällä 2021 kansainvälisille opiskelijoille. 

Opiskelijaviisumireitti | Gov.uk
Ammattityöntekijöiden viisumireitti | Gov.uk
Ison-Britannian pisteperustainen maahanmuuttojärjestelmä: Tietoa EU-kansalaisille | Gov.uk
Viisumintarpeen tarkistuslomake | Gov.uk

Suomen kansalaiset voivat matkustaa 1.1.2021 alkaen Britanniaan viisumivapaasti lyhyttä oleskelua varten enintään kuudeksi kuukaudeksi. Henkilökortilla ei voi enää matkustaa Britanniaan 1.10.2021 jälkeen, vaan matkustamiseen tarvitaan passi. Poikkeuksena tähän ovat ne EU-kansalaiset, joilla on uusi oleskelulupa EU Settlement Scheme –rekisteröintijärjestelmän kautta, sekä rajatyöntekijät. Nämä EU-kansalaiset voivat käyttää henkilökorttia matkustamiseen ainakin 31.12.2025 saakka.

Lisätietoa matkustamisesta ja maahatulosäännöistä Britanniaan 1.1.2021 alkaen:
Visiting the UK as an EU, EEA or Swiss citizen | Gov.uk
The UK's points-based immigration system:  An introduction for EU visitors | Gov.uk
Entering the UK | Gov.uk