Neuvotteluprosessi

Britanniassa järjestettiin 23.6.2016 kansanäänestys maan EU-jäsenyydestä. Äänestäjistä 51,9 prosenttia äänesti Euroopan unionista eroamisen puolesta.

Britannia jätti EU:lle eroilmoituksensa 29.3.2017. Siitä käynnistyi eroneuvotteluille Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklassa annettu kahden vuoden määräaika. Eurooppa-neuvosto on sittemmin pidentänyt määräaikaa Britannian pyynnöstä.

EU:n puolesta neuvottelijana on toiminut Euroopan komissio pääneuvottelija Michel Barnierin johdolla. Komissio on neuvotellut Britannian kanssa Eurooppa-neuvoston antamien suuntaviivojen ja yleisten asioiden neuvoston antamien tarkempien neuvotteluohjeiden pohjalta.

Käsittely Suomessa

Suomea Eurooppa-neuvostossa edustaa pääministeri Antti Rinne ja yleisten asioiden neuvostossa eurooppaministeri Tytti Tuppurainen. Lisäksi neuvottelujen seurantaa ja ohjaamista varten on perustettu jäsenvaltioiden asiantuntijoista koostuva neuvoston ns. Artikla 50 -työryhmä, joka kokoontuu Brysselissä viikoittain.

Suomessa Britannian eroa käsitellään eri ministeriöissä kunkin ministeriön toimialan mukaisesti. Suomen kantojen yhteensovittamisesta vastaa valtioneuvoston kanslia, joka on toimittanut asiasta useita selvityksiä eduskunnalle.