Siirtymäkausi

Erosopimuksella ainoastaan puretaan hallitusti kaikki Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö. EU:n ja Britannian tuleva suhde on neuvoteltava erikseen uudelleen jokaisella politiikkasektorilla. Eron ja tulevan suhteen välissä on siirtymäkausi, jonka aikana uudesta suhteesta neuvotellaan. Siirtymäkaudesta määrätään erosopimuksen 126–132 artikloissa.

Britannian erosta huolimatta siirtymäkauden aikana jatketaan vielä EU:n nykysääntöjen soveltamista. Tarkoituksena on, että näin kansalaiset ja elinkeinoelämä voisivat pehmeämmin siirtyä yhden muutoksen kautta tulevan suhteen järjestelyihin.

Pääsääntönä on, että siirtymäkauden aikana Britannialla on vielä kaikki jäsenvaltion oikeudet ja velvollisuudet. EU:n ja Britannian kansalaisia ja oikeushenkilöitä kohdellaan edelleen aivan kuin Britannia olisi yhä EU:n jäsen.

Siirtymäkauden aikana esimerkiksi:

  • Britannia noudattaa edelleen täysimääräisesti EU:n perussopimuksia, EU-lainsäädäntöä, EU:n kansainvälisiä sopimuksia sekä EU:n kauppa-, ulko- ja turvallisuuspolitikkaa.  
  • Britannia pysyy EU:n sisämarkkinoilla ja tulliliitossa.
  • Tavaroiden, palveluiden, pääomien ja henkilöiden vapaa liikkuvuus jatkuu EU:n ja Britannian välillä.
  • Komission valvontavalta, EU-tuomioistuimen tuomiovalta ja EU:n elinten ja virastojen toimivalta säilyy suhteessa Britanniaan ennallaan.
  • Britannian velvoitteet suhteessa EU:n budjettiin pysyvät ennallaan.

Ainoa merkittävä poikkeus on, että Britannia jää heti eropäivänä (1.2.2020 alkaen) pois EU:n toimielimistä, elimistä, laitoksista ja virastoista. Siirtymäkauden aikana Britannia ei enää osallistu EU:n päätöksentekoon.

Siirtymäkausi alkaa erosopimuksen tullessa voimaan (1.2.2020) ja päättyy 31.12.2020. Siirtymäkautta on erosopimuksen mukaan mahdollista pidentää yhden kerran EU:n ja Britannian yhteisellä päätöksellä enintään 31.12.2022 saakka. Erosopimuksen mukaan päätös on tehtävä 1.7.2020 mennessä. Samassa yhteydessä on lisäksi sovittava Britannian maksuosuudesta EU:n budjettiin pidennyksen ajaksi. Britannian hallitus on kuitenkin jo ilmoittanut, että se ei tule hyväksymään siirtymäkauden pidennystä. Tällöin tulevan suhteen neuvottelut pitäisi saada päätökseen noin kymmenessä kuukaudessa. Tämä on äärimmäisen lyhyt aika kansainvälisille sopimusneuvotteluille. On siis mahdollista, että joillakin aloilla pudotaan 1.1.2021 alkaen sopimuksettomaan suhteeseen. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän.