EU:n ja Britannian tuleva suhde

Erosopimus ei sisällä määräyksiä EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta. Sillä ainoastaan puretaan hallitusti Britannian EU-jäsenyyteen perustuva yhteistyö. EU:n ja Britannian on tarkoitus neuvotella siirtymäkauden – eli vuoden 2020 aikana – tulevaa suhdetta koskevat järjestelyt eri aloilla. Tavoitteena on, että tuleva suhde olisi voimassa 1.1.2021 alkaen.

EU:n puolesta neuvottelijana toimii Euroopan komissio pääneuvottelija Michel Barnierin johdolla. Komissio neuvottelee Britannian kanssa yleisten asioiden neuvoston 25.2.2020 antamien neuvotteluohjeiden pohjalta. Neuvotteluohjeet perustuvat Britannian kanssa lokakuussa 2019 sovittuun yhteiseen poliittiseen julistukseen tulevan suhteen puitteista. Britannia julkaisi omat neuvottelutavoitteensa 27.2.2020.

Komission neuvotteluohjeet
Britannian neuvottelutavoitteet

Komissio julkaisi 18.3.2020 ensimmäisen luonnosehdotuksensa EU:n ja Britannian tulevaa suhdetta koskevaksi sopimukseksi. Luonnos perustuu EU:n ja Britannian yhteiseen poliittiseen julistukseen ja komissiolle annettuun neuvottelumandaattiin, eikä siinä vielä oteta huomioon Britannian neuvottelukantoja.

Sopimusluonnos 18.3.2020
Sopimusluonnos ulko-, puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta 18.3.2020

Tuleva suhde tulee olemaan kaikilla aloilla selvästi Britannian EU-jäsenyyttä etäisempi. Neuvotteluaikataulu on tiukka, sillä Britannian erosopimuksen hyväksymistä koskevan lain mukaan siirtymäkautta ei voida pidentää. On mahdollista, että joillakin aloilla pudotaan 1.1.2021 alkaen sopimuksettomaan suhteeseen tai kansainvälisten sopimusten varaan. Erityisesti yritysten on syytä varautua tähän.

Komissio on julkaissut tiedotteita siitä, miten eri aloilla on varauduttava siirtymäkauden jälkeiseen aikaan
Komission 9.7.2020 tiedonanto varautumisesta siirtymäkauden jälkeiseen aikaan

Suomessa EU:n ja Britannian tulevaa suhdetta käsitellään eri ministeriöissä kunkin ministeriön toimialan mukaisesti. Suomen kantojen yhteensovittamisesta vastaa valtioneuvoston kanslia, joka on toimittanut asiasta selvityksiä eduskunnalle.

Lisätietoa tulevan suhteen neuvotteluista ja muita neuvotteluasiakirjoja on saatavissa komission verkkosivuilta.