Tietoa brexitistä

Britannian EU-ero tuli täysimääräisesti voimaan 1.1.2021. Vaikutukset näkyvät myös suomalaisten sekä Suomessa toimivien yritysten elämässä. Unionin ja Britannian uusi suhde on selvästi aiempaa etäisempi. 

Jouluaattona 24.12.2020 Euroopan komissio ja Britannia saivat päätökseen neuvottelut kauppa-ja yhteistyösopimuksesta sekä sitä täydentävistä tietoturvaa ja ydinenergia-alan yhteistyötä koskevista sopimuksista. Britannian parlamentti hyväksyi sopimuksen lopullisesti 30.12.2020.  

EU-maat päättivät 29.12.2020, että jouluksi valmistunutta kolmea sopimusta voidaan soveltaa väliaikaisesti 1.1.2021 alkaen.  Neuvoston päätös (2020/2252) tehtiin neuvoston kirjallisessa menettelyssä. Näin vältettiin sopimukseton tila EU:n ja Britannian välillä, kun Britannian EU-eron siirtymäkausi päättyi 31.12.2020.

Euroopan parlamentti äänesti sopimusten hyväksymisen puolesta täysistunnossaan 27.4.2021. Tämän jälkeen neuvosto (eli EU:n jäsenvaltiot) teki vielä 29.4.2021 erillisen päätöksen sopimusten tekemisestä. Näin sopimukset tulivat lopullisesti voimaan 1.5.2021. Neuvoston päätös sekä sopimusten huhtikuussa valmistuneet lopulliset käännökset kaikille 24 viralliselle EU-kielelle on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

Sopimukset ja lisätietoja | Euroopan komissio

Päätöksenteko Suomessa

Suomessa EU-ministerivaliokunta linjasi 28.12.2020, että Euroopan komission ja Britannian neuvottelemat sopimukset ovat kokonaisuutena arvioituna EU:n ja Suomen neuvottelutavoitteiden mukaisia. Eduskunnan suuri valiokunta määritteli eduskunnan kannan samana päivänä.

Tiedote EU-ministerivaliokunnan kokouksesta 28.12.2020
EU-ministerivaliokunnassa 28.12.2020 käsitelty U-jatkokirjelmä
Tiedote suuren valiokunnan kokouksesta 28.12.2020

Erosopimus ja neuvottelut uudesta suhteesta

Britannian EU-ero tuli voimaan 1.2.2020. Erosopimuksen myötä alkoi vuoden 2020 loppuun kestänyt siirtymäkausi, jonka aikana jatkettiin EU:n nykysäännöillä ja neuvoteltiin uusi kauppa- ja yhteistyösopimus. Siirtymäkauden aikana Britannialla oli kaikki jäsenvaltion oikeudet ja velvollisuudet. Ainoa merkittävä poikkeus oli se, ettei Britannia enää osallistunut EU:n päätöksentekoon, eikä EU:n elinten toimintaan.