Altian osakkeet kiinnostivat sekä kotimaisia että kansainvälisiä sijoittajia – osakemyynti ylimerkittiin

Valtioneuvoston viestintäosasto 22.3.2018 15.02
Tiedote 147

Altia Oyj:n osakkeiden osakemyynti kiinnosti sekä kotimaisia että kansainvälisiä sijoittajia. Erityisen vahvaa oli kotimaisen yleisön kiinnostus. Osakemyynnissä osakkeista antoi merkintäsitoumuksen yhteensä noin 16 500 yleisösijoittajaa. Instituutiomyynnissä merkintäsitoumuksia saatiin Suomen ohella ennen kaikkea Pohjoismaista sekä Yhdistyneestä Kuningaskunnasta.

Osakkeiden lopullinen myyntihinta osakemyynnissä on 7,50 euroa osakkeelta. Myyntihinta määräytyi institutionaalisten sijoittajien tekemien merkintätarjousten perusteella. Valtio myy osakemyynnissä yhteensä 20 000 000 osaketta, ja osakemyyntiin liittyy lisäksi yhteensä 3 000 000 osakkeen lisäosakeoptio. Myyntitarjousten perusteella osakkeita allokoidaan 6 000 000 yleisösijoittajille ja 17 000 000 institutionaalisille sijoittajille olettaen, että lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti.

Valtion päätöksellä yleisömyynti korotettiin hyvin kysynnän vuoksi alustavasta 4 000 000 osakkeesta yhteensä 6 000 000 osakkeeseen, jolloin lisäosakeoptio mukaan ottaen osakkeista 26,1 prosenttia allokoidaan yleisösijoittajille. Yleisön merkintäsitoumukset hyväksytään täysimääräisesti 200 osakkeeseen asti ja 200 osakkeen ylittävältä osuudelta 57,3 prosentin suuruisena suhteessa ylittävään osakemäärään. Valtaosalle yleisösijoittajista allokoidaan kunkin merkitsemä määrä osakkeita.

Osakemyynnin ja listautumisen jälkeen valtio omistaa Altian osakkeista noin 36 prosenttia huomioiden lisäosakeoptio. Kotimainen yleisö omistaa osakemyynnin jälkeen yhtiön osakkeista noin 17 prosenttia ja institutionaaliset sijoittajat noin 47 prosenttia huomioiden lisäosakeoptio.

Altian osakkeiden pörssitaival alkaa prelistalla huomenna perjantaina 23.3.2018 klo 10.00 ja varsinainen kaupankäynti Helsingin pörssin päälistalla 27.3.2018. Yhtiön osakkeiden instituutiomyynti myynti päättyi ja osakkeiden myyntihinnasta päätettiin tänään 22.3.2018.

Valtio ilmoitti lokakuussa 2017 selvittävänsä yhtiön osakkeiden listausmahdollisuutta ja helmikuussa 2018 tiedotti sen toteuttamisesta. Alusta pitäen valtio on pitänyt tärkeänä, että yhtiön omistajiksi tulevat kotimainen yleisö, kotimaiset ja ulkomaiset instituutiot, yhtiön henkilöstö sekä yhtiön laaja yhteistyöverkosto.

– Yksi maan hallituksen keskeisiä tavoitteita on kotimaisen omistajuuden vahvistaminen. Olen iloinen ja tyytyväinen, että juuri Altian listautumisessa erityisesti kotimainen yleisö tukee vahvalla osallistumisellaan yhtiön toimintaedellytyksiä, kasvua ja kehitystä. Yhtiön liiketoiminnan perusta on Suomessa, kotimaisissa raaka-aineissa ja tuotannossa. Paikannimet Rajamäki ja Koskenkorva kiteyttävät yhtiön tärkeimmät tuotantolaitokset ja laajan sopimusviljelijäverkoston sekä muun kotimaisen yhteistyöverkoston keskeisen merkityksen yhtiön kilpailukyvylle, toteaa valtion omistajaohjaksesta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Altia on toiminut itsenäisesti kansainvälisessä kilpailussa jo vuosia, jonka vuoksi listautuminen on luonnollinen seuraava askel yhtiön kasvussa ja kehityksessä Suomessa ja ulkomailla. Listautuminen luo yhtiölle aiempaa paremmat mahdollisuudet vastata jatkuvasti kiristyvään kilpailuun. Se mahdollistaa myös yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille, laajentaa yhtiön omistajapohjaa, tarjoaa yleisölle ja ammattimaisille sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa yhtiöön, lisää yhtiön liiketoiminnan läpinäkyvyyttä sekä yhtiön tunnettuutta ja sidosryhmien kiinnostusta.

Lisätietoja:
omistajaohjausministeri Mika Lintilän erityisavustaja Markku Rajala, p. 0295 047 480, [email protected], ylijohtaja Jyrki Knuutinen, p. 0295 160 215, [email protected], finanssineuvos Jarmo Väisänen, p. 0295 160 162, [email protected], valtioneuvoston kanslia.