Finanssivalvonta myönsi arvopaperimarkkinalain mukaisen poikkeusluvan Altian osakkeiden tarjousvelvollisuudesta

Valtioneuvoston kanslia 17.12.2018 9.33

Suomen valtio ja Valtion kehitysyhtiö Vake Oy ovat hakeneet Finanssivalvonnalta arvopaperimarkkinalain mukaista poikkeuslupaa tarjousvelvollisuudesta Altia Oyj:n valtion omistamien osakkeiden osalta.

Valtioneuvoston päätöksellä kaikki valtion omistamat Altian osakkeet tullaan siirtämään apporttina Vakeen. Valtio omistaa 36,2 prosenttia yhtiön osakkeista. Finanssivalvonta on myöntänyt poikkeusluvan 11.12.2018 perustuen tosiasiallisen määräysvallan säilymiseen valtiolla, koska valtio on Vaken ainut osakkeenomistaja ja osakkeisiin liittyvä päätöksenteko säilyy valtioneuvostolla. Poikkeuslupa ei ole vielä lainvoimainen.

Lisätietoja: hallitusneuvos Ilpo Nuutinen, [email protected], p. 0295 160 145, valtioneuvoston kanslia