Omistajaohjauksen vuosikertomus on julkaistu

Valtioneuvoston viestintäosasto 2.5.2018 14.52
Uutinen 20/2018

Valtion omistajaohjauksen vuosikertomus vuodelta 2017 on julkaistu osana hallituksen vuosikertomusta. Kertomuksessa käsitellään valtion kaupallisen yhtiöomistussalkun tapahtumia kuluneena vuonna.

Hallitusvalinnat, palkitseminen, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja yritysvastuu käsitellään erillisinä teemoina. Lisäksi kertomuksessa käydään läpi katsauskauden olennaisimmat tapahtumat, omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet sekä valtion pörssisalkun kehitys. Yhtiökohtainen raportointi kuluneelta vuodelta selvitetään myös muiden ministeriöiden yhtiöiden osalta.

Hallituksen vuosikertomuksen 2017 liite 4 Valtion yhtiöomistus
Hallituksen vuosikertomus 2017

Lisätietoja: finanssineuvos Petri Vihervuori, p. 040 487 2623, valtioneuvoston kanslia, petri.vihervuori(a)vnk.fi