Staten listar alkoholbolaget Altia Abp på börsen

Statsrådets kommunikationsavdelning 23.2.2018 8.03 | Publicerad på svenska 23.2.2018 kl. 13.10
Pressmeddelande 87/2018

Finska staten listar aktier i alkoholbolaget Altia Abp på Helsingforsbörsen och erbjuder därmed allmänheten möjlighet att bli delägare i ett bolag som är marknadsledare på marknaden för viner och starka alkoholdrycker i Norden. En presskonferens om börsnoteringen ordnades på Börshuset i Helsingfors, Fabiansgatan 14, i dag fredagen den 23 februari kl. 11.00. Vid presskonferensen gav näringsminister Mika Lintilä och Altias ledning sina kommentarer till frågan

Det helt och hållet statsägda bolaget Altia har redan i flera år handlat självständigt i den internationella konkurrensen. Börsnoteringen är ett naturligt nästa steg med tanke på bolagets tillväxt och utveckling i Finland och utomlands.

Börsnoteringen ger bolaget allt bättre möjligheter att möta de utmaningar som den hårdnande konkurrensen medför. Den bidrar till bolagets inträde på kapitalmarknaden, breddar bolagets ägarbas, erbjuder allmänheten en möjlighet att investera i bolaget samt ökar transparensen i bolagets affärsverksamhet, kännedomen om bolaget och intressentgruppers intresse.

Minst en tredjedel av bolaget förblir i statens ägo när bolaget noteras på börsen. Staten anser det vara viktigt att även allmänheten i Finland, institutioner såväl i Finland som utomlands samt bolagets anställda och omfattande samarbetsnätverk blir delägare i bolaget.

Efter ett tjugotal år kan den statliga ägaren igen erbjuda bolaget en utvecklingsväg genom börsnotering. Beslutet att skapa allt bättre möjligheter till tillväxt och utveckling för Altia är ett tidsenligt beslut av en ansvarsfull ägare. Alla finländare får nu möjlighet att äga en del av ett bolag vars tillväxthistoria baserar sig på inhemska råvaror. Jag har fullt förtroende för bolagets ledning, starka ekonomi och goda förvaltning vad gäller genomförandet av börsnoteringen och verksamheten som ett börsnoterat bolag, konstaterar näringsminister Mika Lintilä, som ansvarar för statens ägarstyrning.

Altias verksamhet bygger på korn från finländska odlare, rent grundvatten i Rajamäki och inhemsk produktion. Fabriken i Koskenkorva utgör en väsentlig del av bolagets affärsverksamhet. Bolaget har också ett omfattande nätverk av avtalsodlare och andra inhemska samarbetsnätverk.

I oktober 2017 meddelade staten att den utreder möjligheterna att notera Altia på Helsingforsbörsen. Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli svarade för genomförandet av utredningen. Avdelningen ansvarar också för bolagets ägarstyrning.

Mätt i volym är Altia marknadsledare på marknaden för viner och starka alkoholdrycker i Norden. Altia bedriver verksamhet i Norden, Estland och Lettland och har produktion även i Cognac i Frankrike. Bolaget exporterar till ett trettiotal länder. Genom sin verksamhet syftar bolaget till att främja en modern och ansvarsfull dryckeskultur i Norden.

Ytterligare information:

Näringsminister Mika Lintilä; Markku Rajala, specialmedarbetare, [email protected], tfn 0295 047 480

Jyrki Knuutinen, överdirektör, [email protected], tfn 0295 160 215

Jarmo Väisänen, finansråd, [email protected], tfn 0295 160 162