Staten utreder möjligheterna att börsnotera Altia

Statsrådets kommunikationsavdelning 17.10.2017 14.06 | Publicerad på svenska 19.10.2017 kl. 12.45
Pressmeddelande 470/2017

Finska staten utreder möjligheterna att notera Altia Abp på Helsingforsbörsen, bredda bolagets inhemska ägarbas och minska statens ägarandel i bolaget. För närvarande är Altia ett helt statsägt bolag.

Altia har redan i flera år varit verksamt i internationell konkurrens. För att bolaget även i fortsättningen ska kunna svara på de utmaningar som den hårdnande konkurrensen medför och fortsätta sin lönsamma tillväxt och utveckling i Finland och utomlands, utreder staten i egenskap av ansvarsfull ägare olika sätt att trygga bolagets framtid.

Fabriken i Koskenkorva är en väsentlig del av bolagets affärsverksamhet nu och i framtiden.

Bolaget har också ett omfattande nätverk av avtalsodlare och andra inhemska samarbetsnätverk.

Minst en tredjedel av bolaget förblir i statens ägo om bolaget noteras på börsen. Staten anser det också vara viktigt att bolagets ägare skulle vara såväl bolagets anställda, privata investerare som det omfattande nätverket av avtalsodlare och andra inhemska samarbetsnätverk.

Den statliga ägaren måste erbjuda de statsägda bolagen naturliga utvecklingsvägar för att stödja företagens tillväxt. Riksdagen har gett sitt samtycke till att minska statens ägarandel i Altia. Det är viktigt att bolaget får en så bred inhemsk ägarbas som möjligt, konstaterar näringsminister Mika Lintilä som är ansvarig för statens ägarstyrning.

Utredningen om Altias möjligheter att noteras på börsen färdigställs under den första halvan av 2018.

Avdelningen för ägarstyrning vid statsrådets kansli svarar för genomförandet av utredningen och också för ägarstyrningen av Altia.

Altia är ett nordiskt varumärkeshus som är verksamt i sju länder. Bolaget tillverkar och importerar starka alkoholdrycker och viner. Altia bedriver också export till cirka 30 länder. Bolagets verksamhet är starkt baserad på inhemsk produktion och högklassiga råvaror som produceras av inhemska odlare.

Ytterligare information: Markku Rajala, näringsminister Mika Lintiläs specialmedarbetare, markku.rajala(at)tem.fi, tfn 050 345 8490, arbets- och näringsministeriet och Eero Heliövaara, överdirektör, eero.heliovaara(at)vnk.fi, tfn 0295 160 150, statsrådets kansli

Mika Lintilä regeringen