Valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksen osastopäälliköksi haki 18 henkilöä

Valtioneuvoston viestintäosasto 15.8.2018 8.01
Tiedote 369

Valtioneuvoston kansliassa avoinna olleeseen omistajaohjausosaston osastopäällikön virkaan tuli määräaikaan mennessä 18 hakemusta. Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi 1.9.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Omistajaohjausosaston osastopäällikön määräaikaiseen virkaan hakivat seuraavat henkilöt:

Sami Baas
Aija-Maria Jokilammi
Hannu Kallio
Jussi Koskinen
Esa Laari
Piotr Marko Lehtonen
Leena Linnainmaa
Jukka Ohtola
Marko Pieniniemi
Sanna Ruuskanen
Kimmo Viertola
Petri Vihervuori

Lisäksi kuusi hakijaa ei halunnut nimeään julkisuuteen.

Omistajaohjausosaston tehtävänä on valtion yleisen omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen valmistelu ja täytäntöönpano, ministeriön alaisten valtio-omisteisten yhtiöiden omistajaohjaus sekä eri ministeriöiden omistajaohjauksen käytäntöjen yhteensovittaminen ja ministeriöiden välisen yhteistyön koordinointi. Osastopäällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että tehtävät hoidetaan tuloksellisesti. 

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia, p. 0295 160 300