Ekosysteemifoorumissa visioitiin asumisen ratkaisuja

26. marraskuuta 2018 järjestetyssä ekosysteemifoorumissa pohdittiin asumista osana hyvinvointia. Sosiaaliturvan uudistamistyössä on tunnistettu osaamisen, työn ja toimeliaisuuden, toimeentulon ja merkityksellisyyden sekä asumisen tiivis yhteys hyvinvoinnin kokonaisuudessa. Kutsumalla yhteen päätöksenteon, hallinnon, elinkeinoelämän, järjestökentän ja tutkimusmaailman toimijoita - visioimaan asumisen ratkaisuja rohkeasti yhdessä - vastattiin tarpeeseen syventää asumisen osa-aluetta osana sosiaaliturvauudistuksen valmistelua.

Uusia ideoita asumisen kysymyksiin haettiin pienryhmätyöskentelynä. Viisi käsittelyssä ollutta teemaa olivat:

  • Asumisen kannustinloukut
  • Asumisen ja liikkumisen yhteensovittaminen
  • Ihmisten tarpeisiin vastaava asuntotuotanto
  • Asuminen palveluna – tulevaisuuden konsepti?
  • Katto pään päälle vai tietty asumisen taso?

Kooste ryhmätyöskentelyn tuloksista

Avauspuheenvuorot tilaisuudessa käyttivät valtiosihteeri Paula Lehtomäki sekä asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Päivän aiheeseen virittäydyttiin kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaaran ja tutkijatohtori Jyrki Tarpion alustuksilla.

Kimmo Tiilikainen: Asuntopolitiikka ja asumisen tukeminen
Mari Vaattovaara: Asuminen osana hyvinvointia 

Tallenteet tilaisuudesta:

Aamun alustukset
Ryhmätöiden purku