Tulevaisuuden hyvä elämä

Mitä ihmiset odottavat tulevaisuuden hyvinvoinniltaan? Mistä he puhuvat, kun he puhuvat hyvästä elämästä? Mikä on järjestöjen mahdollisuus vaikuttaa siihen? Ministeri Annika Saarikon ja Toimi-hankkeen yhteinen tilaisuus näistä teemoista pidettiin 19. kesäkuuta valtioneuvoston juhlahuoneistossa. 

Toimi-hankkeen selvityshenkilön, tulevaisuustutkija Leena Ilmolan hyvän elämän työpajojen tuloksissa korostuivat mm. joustavien työaikojen sekä luonnon läheisyyden merkitys ihmisten hyvinvoinnissa. Tulevaisuustutkija Ilkka Halava alusti tilaisuudessa aiheesta osallisuus ja yhteisöllisyys uusissa ekosysteemeissä ja kommenttipuheenvuoron järjestöistä hyvinvoinnin edistäjinä tulevaisuudessa käytti sosiaali- ja terveysministeriön selvityshenkilö Tuija Brax.

Leena Ilmola: Tulevaisuuden hyvä elämä ihmisten itsensä kuvaamana
Ilkka Halava: Osallisuus ja yhteisöllisyys uusissa ekosysteemeissä