Asumisen merkitykset

Asuminen on ihmisen elämän merkittävimpiä ratkaisuja. Se on myös yhteiskunnan tasolla keskeinen tekijä, kun tarkastellaan toimeentuloa.

Asumisessa on tapahtumassa muutoksia kotitalous- ja perherakenteiden muuttuessa. Yksinasuvien miesten määrä on kaksinkertaistunut parin vuosikymmenen aikana, ja etenkin työikäisten yksin asuminen lisääntyy. Väestön ikääntymisen myötä esteettömän asumisen tarpeet lisääntyvät. Myös uudenlaiset asumismuodot lisääntyvät.

Yhä useampi kotitalous saa eri etuusreiteistä tukea asumiseensa, vaikka kotitaloudessa on myös palkkatuloja. Asumisen kustannukset ovat vahvasti jakaantuneet kasvukeskusten - etenkin pääkaupunkiseudun - ja niiden ulkopuoliseen alueen välillä. Myös asunnottomuus on alueellisesti erilaistunutta.

Rakenteellisten muutosten yhteydessä työpaikkojen alueellinen muutos heijastuu myös asumiseen. Työllistyminen voi edellyttää asuinpaikan muutosta, mikä tuottaa vähenevän kysynnän alueilla vaikeuksia, koska n. 70 % suomalaisista asuu omistusasunnoissa.

Ilmiön kuvaus tulostettavana A4 tietoruutuna

 

Keskeisten muutosten kuvaajia

Yksin asuvien asumistuen käyttö kasvanut reippaasti – asuntokuntien koossa tapahtuneet muutokset hitaampia