Oikeudenmukaisuus

Sosiaalipoliittisen järjestelmän kannatusperusta (legitimiteetti) on sen elinehto. Kannatus perustuu siihen, että kansalaiset luottavat järjestelmään ja uskovat sen kohtelevan ihmisiä oikeudenmukaisesti, yhdenvertaisesti ja tehokkaasti.

Nykyvaiheen järjestelmän legitimiteettiä arvioidaan muuttuvissa tilanteissa. Esimerkiksi kysymykset perustulosta ja velvoittavuudesta ovat nostaneet keskustelua arvoperustan muutoksesta.

Suurta kritiikkiä on kohdistunut järjestelmän pirstaleisuuteen ja monimutkaisuuteen (ns. byrokratialoukut), jotka heikentävät luottamusta järjestelmään.

Yhteiskunnan ja ihmisten elämäntilanteiden lisääntyvä monimuotoisuus haastaa järjestelmän käsitteitä ja määritelmiä uusien sosiaalisten riskien noustessa yhä enemmän turvan tarpeen perustaksi.

Ilmiön kuvaus tulostettavana A4 tietoruutuna

Kirjallisuutta

Toimeentuloturvan verkkoa kokemassa. Kansalaisten käsitykset ja odotukset.
Airio, I. (toim.) 2014. Kela, Teemakirja 9.

Haastavat asiakkuusprosessit Kelassa. Tutkimus haastavista asiakasryhmistä ja sosiaaliturvan (toimeenpanon) ongelmista.
Heinonen, H-M., Tervola, J. & Laatu, M. 2011. Kela.

Hyvinvointipalvelujen muutos ja suomalaisten mielipiteet. 
Kallio, Johanna 2010. Janus vol. 18 (2) 2010, 170-177.

Yhteistä ja yksityistä varautumista – Vanhusten hoivan tulevaisuus.
Kalliomaa-Puha, L. & Kangas, O. 2015. Kaleva Sorsa -säätiö.

Sosiaalipolitiikan politiikka keskieurooppalaisittain. 
Koskiaho, B. 2015. Yhteiskuntapolitiikka 80 (2015):5.

Toimeentulotuki 2010-luvulla. Tutkimus toimeentulotuen asiakkuudesta ja myöntämiskäytännöistä.
Kuivalainen, S. 2013. THL 9/2013.

Sosiaaliturvan uudistamiskomitean (SATA) ehdotukset sosiaaliturvan uudistamiseksi. STM selvityksiä 2009:62.

Tulevaisuuden voittajat. Hyvinvointivaltion mahdollisuudet Suomessa. 
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 5/2010.

Suomalaisten hyvinvointi 2014.
Vaarama, M., Karvonen, S., Kestilä, L., Moisio, P. & Muuri, A. 2014. THL.

Keskeisten muutosten kuvaajia

Merkittäviä toimeentulo-ongelmia on yhä noin 7%:lla kotitalouksista