Tulorekisteri ja sosiaaliturva

Kansallinen sähköinen tulotietorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla, reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2019 alkaen työnantajat ilmoittavat tulorekisteriin tiedot maksetuista palkoista ja muista ansiotuloista. Toisessa vaiheessa vuodesta 2020 lähtien eri etuudenmaksajat ilmoittavat tulorekisteriin myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista.

Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan. Tulorekisteri ei luo mitään uusia oikeuksia saada tietoja.

Tulorekisteri on nähty yhtenä merkittävänä välineenä sosiaaliturvan uudistamisessa. Tulorekisteri ei kuitenkaan ole automaattisesti etuuksien määrittelyä joustavoittava väline. Työnantajat tallentavat pakolliseksi linjatut palkkatiedot tulorekisteriin vasta maksupäivän jälkeen. Tarkempia tulo- tai työaikatietoja voi rekisteriin ilmoittaa vapaaehtoisina täydentävinä tietoina. Osassa sosiaalietuuksissa nämä tiedot ovat kuitenkin välttämättömiä etuuden maksamiselle, mm. työssäoloehdon täyttymistä tarkasteltaessa. Tulorekisterin kokonaishyöty määräytyy siten ensivaiheessa tietojen ilmoittamisen perusteella.

Sosiaaliturvan osalta rekisteri mahdollistaa erityisesti etuuskäsittelyn nopeutumisen. Sosiaaliturvan uudistamisessa voidaan pohtia myös erilaisia kehittämisratkaisuja tulorekisteriä hyödyntäen. Yksittäisiin etuuksiin kohdistuvien uudistustarpeiden osalta Kela ja STM tekevät yhteistyötä. Kehittämisen tavoitteena on saada ensin tulorekisteristä hyöty nykyiseen ratkaisutoimintaa. Pidemmän aikavälin tavoitteena on vähentää manuaalista käsittelyä ja siirtyä kohti automatisoidumpaa prosessia. Rekisteri tarjoaa välineen kehittää sosiaaliturvaa yksinkertaisemmaksi ja vastaamaan paremmin mm. nykyistä työelämää.

Ilmiön kuvaus tulostettavana A4 tietoruutuna