Työn uudet ulottuvuudet

Työn muutokset liittyvät sekä työn tekemisen tapaan että työn sisältöihin. Myös työn käsite vaatii uutta määrittelyä.

Ammattirakenteet ja osaamistarpeet muuttuvat teknologian nopean kehityksen myötä. Työkyvyn ja osaamisen täysimääräinen käyttöön saaminen voi olla haasteellista. Paljon pohditaan myös työn polarisoitumista, mikä liittyy kysymykseen työn ja riittävän toimeentulon kytkennästä.

Työn tekemisen muodot ja tavat ovat osassa ammatteja muutoksessa.  Tämä voi johtaa uusiin kysymyksiin ja mahdollisuuksiin työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa.

Muutenkin monimuotoistuva työelämä tuo uusia haasteita sosiaaliturvan joustavuudelle. Työn tarjonnan ja kysynnän alueelliset vaihtelut ja liikkuvuushaasteet ja mahdollisuus yhdistää erilaisia työn tekemisen muotoja edellyttävät sosiaaliturvan uudelleen tarkastelua.

Palkkatyön, sosiaaliturvan ja yrittäjyyden erilaiset ja vaihtuvat yhdistelmät tulevat olemaan yhä yleisempiä.

Ilmiön kuvaus tulostettavana A4 tietoruutuna

Keskeisten muutosten kuvaajia

Talouskasvu ei enää lisää työllisyyttä?