Toimitettua-kirjoitussarja

Perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushankkeen kirjoitussarjassa hankkeen ohjausryhmän jäsenet tarkastelevat sosiaaliturvan ja hyvinvoinnin teemoja eri näkökulmista.

Oppiminen kannattaa aina!

Anita Lehikoinen Julkaisupäivä 28.3.2018 10.00 Blogit

Nuoret sen tietävät: viime viikolla julkaistun Nuorisobarometrin mukaan Suomessa asuvat nuoret luottavat koulutuksen ja osaamisen voimaan. Nuoret (15–29-vuotiaat) arvostavat koulutusta, ja näkevät myös selvästi, että merkittävä osa oppimisesta tapahtuu koulun ulkopuolella.

Suomi on yksi maailman kehittyneimpiä osaamis- ja tietoyhteiskuntia. Tulevaisuuden rakentamisessa Suomen menestystekijöitä ovat osaaminen, luovuus, osallisuus ja osallistuminen. Tieteen ja teknologian kehitys sekä globalisaatio muuttavat rajusti suomalaista työelämää tulevien vuosikymmenien aikana. Suomalainen yhteiskunta muuttuu monikulttuurisemmaksi, väestö vanhenee, maan sisäinen muuttoliike vahvistuu. Monet ovat huolissaan, miten pärjäämme tämän myllerryksen keskellä. Riittääkö työtä vai vievätkö robotit leivän ihmisen suusta?  

Suomessa on aina otettua innokkaasti uutta teknologiaa käyttöön. Teknologian hyödyntämisessä on auttanut väestön korkea koulutustaso. Meillä on laitettu kansakouluun tytöt ja pojat, köyhät ja rikkaat, maalta ja kaupungista. Peruskoulusta edetään lukioon tai ammatilliseen koulutukseen ja niistä polut ovat avoimina korkeakouluihin. Tutkimukseen panostetaan. Vahva vapaa sivistystyö tuo sisältöä elämään ja uusia tarvittavia taitoja aikuisuuden kaikissa ikävaiheissa. 

Ajattelen, että tulevaisuuden toimintamallin on hyvä säilyä perusteiltaan samana. Turvataan julkisin varoin laaja sivistyksen, tieteen ja osaamisen perusta kaikille, otetaan jatkuvan oppimisen eetos kansakunnan hyvinvoinnin ja menestyksen peruskiveksi. Avataan koulutustarjonta kaikkien käyttöön, hyödynnetään digitaaliset mahdollisuudet, hyödynnetään yksityisten ja julkisten toimijoiden resurssit ja osaaminen.

Rahoituksen perusteita on pohdittava avoimessa keskustelussa. Koulutus on kannattava investointi niin yksilölle kuin yhteiskunnalle, miten rahoitusvastuuta jaetaan jatkuvan oppimisen polulla.

Tähdätään korkealle: ollaan maailman parhaiten koulutettu porukka. Otetaan vetoapua muilta mailta olemalla aktiivisia vaikuttajia, uteliaita tutkijoita ja ratkaisujen tekijöitä kansainvälisessä yhteisössä. Annetaan koneiden oppia ja helpottaa kaikkien meidän elämäämme. Pidetään huoli, että kasvatus ja koulutus eivät tuota koneen osasia, vaan luovia, rohkeita muutoksentekijöitä ja agendan haltuunottajia.